vineri, 31 ianuarie 2014

COPIL DIN EPRUBETA???

FIE DOAMNE MILA TA SPRE NOI, ASA CUM AM NADAJDUIT INTRU TINE! BINECUVANTEAZA-NE DOAMNE SI NU NE PEDEPSI PENTRU PACATELE NOASTRE...
                  Moto: „Copiii nu sunt lucruri, ca să se facă“
                                             PREOT IOAN
    FECUNDAREA EXTRACORPORALĂ 
Foarte strâns legată de problema avortului este şi fecundarea extracorporală. Această metodă presupune stimularea organismului pacientei cu preparate medicamentoase, şi câteva ovule ies în cavitatea peritoneală. Ele sunt extrase şi fertilizate artificial în afara organismului femeii, într-o eprubetă. Embrionii dezvoltaţi astfel sunt transferaţi în uter. În aproximativ 5% din cazuri, fecundarea extracorporală are drept complicaţie sarcina extrauterină – principalul factor care duce la moartea mamei în primul trimestru de sarcină. Probabilitatea deznodământului letal este de zece ori mai mare decât la naştere şi de cincizeci de ori mai mare decât la avortul provocat! Riscul de sarcină extrauterină creşte odată cu vârsta şi atinge cele mai mari valori la femeia între 35 şi 44 de ani. În această afecţiune, este indicată extirparea produsului de concepţie. 

De obicei, fecundarea extracorporală duce la sarcină multiplă caracterizată prin anemie, toxicoză, slăbire a capacităţii contractile uterine, naştere prematură şi alte efecte colaterale. Pentru a evita apariţia simultană a trei până la şase embrioni a fost inventată metoda reducţiei ovulelor fertilizate care sunt „de prisos“. De pe poziţiile învăţăturii ortodoxe, pregătirea, conservarea şi distrugerea  intenţionată a embrionilor „prisositori“ este o procedură condamnabilă din punct de vedere moral. 
Nu s-a clarificat încă felul în care reducţia embrionilor „prisositori” se răsfrânge asupra embrionului păstrat, dar se poate presupune că ea produce un şoc foarte puternic. În favoarea acestei concluzii vorbesc date serioase ale biologiei. Să începem de departe. În anul 1968, criminalistul american K. Baxter a demonstrat capacitatea plantelor de a recepta şi de a prelucra semnalele de la distanţă ale naturii vii. El a plasat senzori electronici pe frunzele unei plante de interior şi a urmărit felul în care a reacţionat aceasta la moartea unei fiinţe vii. Experimentul a fost organizat în următorul mod: un crevete viu a fost pus pe o plăcuţă fixată deasupra unui vas cu apă fierbinte. Plăcuţa urma să se răstoarne într-un moment pe care nu-l ştia măcar nici experimentatorul, deoarece comanda avea să fie dată de un generator de numere aleatorii. Automatul a funcţionat, şi crevetele a căzut în apa clocotită. Experimentul a fost repetat de mai multe ori. De fiecare dată, în momentul morţii victimei apărea pe panglica aparatului de înregistrare un semnal distinct: frunza plantei înregistra moartea crevetelui. Trebuie spus: condiţiile în care se petrecea experimentul excludeau cu stricteţe alte influenţe (sonore, termice, etc.).
În anul 1972, cercetătorii sovietici V.P. Kaznaceev şi L.P. Mihailova au stabilit că celulele separate „comunică“ prin semnale electromagnetice. În două camere izolate prin geamuri de cuarţ experimentatorii au plasat celule din aceeaşi cultură. Geamurile permiteau trecerea razelor ultraviolete, şi celulele se „observau“ reciproc fără întrerupere. Într-una din camere a fost introdus un virus. Celulele intrau în luptă cu el şi în scurt timp mureau. Însă – o, minune! – pierind, parcă le „telegrafiau“ „spectatorilor“ prezenţi dincolo de geam! Semnalul de alarmă era reprezentat de un peak al emisiei de radiaţie. Acesta creştea în amplitudine atunci când virusul penetra în celulă şi începea să perturbe metabolismul.
Tocmai acest „cod luminos“ era receptat de către celulele din camera vecină. Din „spectatori“, acestea se transformau în „suferinzi“ de la distanţă! Se îmbolnăveau de aceeaşi boală şi mureau. Experimentele au fost repetate de multe ori, schimbându-se viruşii, celulele etc. concluzia însă a rămas aceeaşi: celulele semnalizau că sunt pe cale să moară şi „descriau“ anumite trăsături distinctive ale „vrăjmaşului“ care le ataca, străduindu-se să-şi „prevină“ „confraţii“ despre pericol. Acum s-a dovedit că celulele biologice „comunică“ la distanţă graţie unui „cod luminos“. Pe lângă asta, o „legătură“ care asigură coordonarea raţională a sistemelor distincte ale celulei există şi intracelular, între nucleu şi citoplasmă. Aceste concluzii ştiinţifice nu contrazic câtuşi de puţin vederile autorilor ortodocşi. Încă de la mijlocul secolului al XIX-lea, la întrebarea „pot plantele să simtă?“ Sfântul Ignatie Briancianinov a dat răspunsul: „…Ele nu au mijloacele de a ne aduce la cunoştinţă în mod limpede acest lucru… Nu avem temeiuri pentru a ne însuşi cu hotărâre părerea că plantele sunt înzestrate cu o simţire proprie, dar nu avem nici dreptul de a o respinge fără drept de apel“. 
Iar acum, să ne gândim: dacă se „contactează“ între ele celule plantelor, care nu au sistem nervos, este cu atât mai probabil să existe o astfel de „comunicare“ între celulele embrionilor umani, care au o organizare mai înaltă! Iată de ce se poate presupune că distrugerea selectivă a ovulelor fecundate artificial influenţează negreşit embrionul lăsat în viaţă şi transferat în uter. Pentru determinarea mecanismelor şi rezultatelor concrete ale acestei influenţe asupra sănătăţii copiilor este nevoie de cercetări complementare. Legătura cu problemele de duhovnicie şi de morală este evidentă. În mod indirect confirmă cele arătate mai sus dizertaţia alcătuită de V.O. Bahtiarova
Din 82 de copii „de eprubetă“, concepuţi cu ajutorul fertilizării extracorporale (FEC) şi al inseminării artificiale (IA), 44 prezentau simptomatologie neurologică. Printre tulburările cel mai des întâlnite este întârzierea dezvoltării intrauterine: 29,3% din numărul total al copiilor studiaţi care au fost concepuţi prin metoda FEC, şi 28,3% din numărul total al copiilor studiaţi care au fost concepuţi prin metoda IA. Asfixia la naştere a fost înregistrată la 89,4% (ECO), respectiv 90,5% (IA); modificări neurologice – la 53,6%, respectiv 38,3% (IA). În „Bazele concepţiei sociale…“, Biserica Ortodoxă Rusă s-a pronunţat şi cu privire la celelalte tehnologii medicale care permit depăşirea sterilităţii. Dacă cuplul nu este capabil de zămislirea unui copil, iar tratamentul medical şi chirurgical nu dă rezultate, soţii trebuie să-şi primească infertilitatea cu smerenie, ca pe o chemare creştinească aparte. De comun acord, se poate înfia un copil ori se poate efectua fertilizare intracorporală cu spermatozoizi de la soţ. Această ultimă metodă nu încalcă integritatea legăturii conjugale, nu se deosebeşte fundamental de conceperea pe cale naturală şi are loc în contextul relaţiilor conjugale. Fecundarea intracorporală constă în introducerea pe cale artificială a spermatozoizilor în cavitatea uterină. Prin trompa uterină, aceştia pătrund în cavitatea abdominală şi fecundează un ovul. Acesta se întoarce prin trompa uterină în cavitatea uterină, se implantează şi continuă dezvoltarea. Spre deosebire de fecundarea extracorporală, aici nu există embrioni „prisositori“ care să fie distruşi. Donarea de celule sexuale constituie o problemă aparte. În cadrul oricărei forme de fecundare artificială, ea „încalcă integritatea persoanei şi exclusivitatea relaţiilor conjugale, admiţând intruziunea unei terţe persoane în ele“. Utilizarea materialului de la donatori (în primul rând anonimi) subminează temeliile familiei şi încurajează paternitatea (sau maternitatea) lipsită de responsabilitate. De asemenea, este considerată nefirească şi amorală de către Biserică aşa-numita maternitate-surogat – implantarea ovulului fecundat într-o femeie străină, care după naştere returnează copilul „clienţilor“. În ţările occidentale, „maternitatea-surogat“ este destul de populară; în Rusia, ea este interzisă prin lege. Ea este inadmisibilă chiar şi atunci când nu sunt urmărite scopuri comerciale. Această metodă distruge profunda apropiere emoţională şi duhovnicească ce apare între mamă şi copil încă dinainte de naştere, traumatizează femeia purtătoare a sarcinii, îi încalcă simţămintele materne şi îi perverteşte instinctul naşterii de prunci. Darul lui Dumnezeu – capacitatea de a aduce copii pe lume – se transformă într-o profesie aducătoare de profit. Suferă şi copilul, pe care mai apoi îl poate afecta o criză de identitate şi o traumă psihologică extrem de puternică. „Maternitatea- surogat“ şi donarea de celule sexuale presupun prezenţa la copil, pe lângă părinţii „sociali“, şi a aşa-numiţilor „părinţi genetici“ sau „biologici“. Din punctul de vedere al psihologiei, întrebarea: „Cine sunt părinţii mei adevăraţi?“ este extrem de chinuitoare. Ea este capabilă să deruteze, să „strivească“, să demoralizeze. În mod subiectiv, omul se simte „al nimănui“, „dezrădăcinat“. De aici provin diverse tulburări psihologice şi comportamentale, precum şi acutizarea tulburărilor somatice şi psihice deja existente. Uneori se ajunge până la „pierderea identităţii“.
 Evident, problemele duhovnicesc-morale ale obstreticii şi ginecologiei au nevoie să fie studiate sub toate aspectele. Este absurd să le neglijăm, cu atât mai mult cu cât creştinismul a elaborat, cu multe veacuri înaintea descoperirilor ştiinţelor naturale, prescripţii uimitor de sănătoase şi de clarvăzătoare, care nu şi-au pierdut deloc actualitatea, iar pentru oamenii credincioşi reprezintă o autoritate cu nimic mai prejos de părerea medicului. Specialistul în obstetrică şi ginecologie nu are decât de câştigat dacă va aduce în sprijinul propriilor recomandări cuvântul ci greutate al Bisericii. El are tot dreptul să facă asta, întrucât şi medicina dimpreună cu psihologia consideră dăunător şi periculos pentru sănătate ceea ce Biserica socoate a fi imoral şi păcătos. Aici este un teren deschis pentru cooperarea dintre păstor şi medic spre binele oamenilor aflaţi în suferinţă.
 Pe data de 21 septembrie 1999, în epistola sa praznicală cu prilejul punerii şi sfinţirii paraclisului din Centrul ştiinţific de obstetrică, ginecologie şi perinatologie al Academiei Ruse de Ştiinţe Medicale, Preafericitul părinte, Patriarhul Alexie al II-lea al Moscovei şi a toată Rusia spunea: „Este un semn al purtării de grijă dumnezeieşti faptul că în medicina noastră se manifestă tot mai limpede tendinţa de a colabora cu Biserica, cu teologii şi sfinţiţii slujitori. Îndelungata perioadă în care ţara noastră s-a aflat sub domnia indiscutabilă a valorilor materialiste i-a dus pe cei mai mulţi dintre ruşi la un deplin indiferentism faţă de problemele credinţei şi, ca atare, la o stare duhovnicească pe potrivă. Problema sănătăţii fizice se rezolva la nivel strict fiziologic. În ultima vreme, medicina se loveşte tot mai des de boli în faţa cărora ştiinţa se arată neputincioasă şi totodată de cazuri incredibile, inexplicabile raţional, de vindecare a lor. Căutând cauza, oamenii au început să se întoarcă la Biserică, la Dumnezeu… Bolnavii trebuie trataţi prin eforturile comune ale preotului şi medicului, folosindu-se atât experienţa Bisericii cât şi a ştiinţei“. 
 Păzind cu sfinţenie viaţa omului, Biserica năzuieşte să apere drepturile şi sănătatea copilului ce va să vină pe lume. Ea încuviinţează metodele medicale tradiţionale de tratament care nu contrazic planul lui Dumnezeu cu privire la om. Medicina reprezintă un instrument al Purtării de grijă dumnezeieşti. Dumnezeu Însuşi a binecuvântat arta obstetrică şi ginecologică prin moaştele din Egipt. În ciuda poruncii faraonului, acestea nu îi omorau pe noii-născuţi evrei de parte bărbătească. Pentru aceasta, Dumnezeu le-a făcut bine şi le-a întărit neamul (Facerea 1:15-21). Şi astăzi lucrătorii care îşi îndeplinesc cu corectitudine îndatoririle profesionale în domeniul obstreticii şi ginecologiei fac un lucru folositor nu numai pentru pacientele lor, ci şi pentru mântuirea propriului suflet. Faptul că profesia de obstretician-ginecolog este plăcută lui Dumnezeu se confirmă şi prin aceea că din vechime medicii foloseau fără nicio împotrivire din partea Bisericii medicamente analgetice şi alte metode specifice în naşterile dificile, în complicaţiile legate de acestea, în tratamentul bolilor femeieşti. Deşi Domnul Dumnezeu i-a zis Evei: …înmulţind voi înmulţi durerile tale şi suspinul tău; întru dureri vei naşte prunci… (Facerea 3:16), Biserica nu vede nicio interzicere a asistenţei obstretical-ginecologice. Biserica îşi mângâie fiicele cu faptul că Domnul pe cea stearpă o va face a locui în casă, şi ea va deveni mamă care se veseleşte de feciori (Psalmul 112:9). Să ne amintim: mulţumită credinţei sale, bătrâna soţie a dreptului Avraam a primit putere să zămislească fiu, deşi trecuse de vârsta cuvenită (Evrei 11:11). Voi sunteţi fiicele ei dacă faceţi ce este bine şi nu vă temeţi de nimic (1 Petru 3:6). Grija Bisericii pentru femeile gravide şi care alăptează nu se mărgineşte doar la ajutorul dat prin rugăciune. Cu binecuvântarea duhovnicului, ele pot mânca fără restricţii în zilele de post orice mâncare folositoare pentru sănătatea lor. La nevoie, perioada de post dinaintea Sfintei Împărtăşanii se poate scurta la câteva ore. Este însă de dorit ca pogorămintele în privinţa postirii să fie compensate printr- o râvnă sporită faţă de celelalte fapte bune (rugăciunea, milostenia, citirea literaturii patristice etc.). Din mila lui Dumnezeu, terapia duhovnicească ortodoxă, combinată cu tratamentul medical raţional, permite evitarea grozăviilor „Golgotei intrauterine“. 
 Argumentele aduse mai sus vor stârni, probabil, împotrivirea şi nedumeririle unora, cărora li se vor părea neconvingătoare, prea fragile şi prea naive. 
Nu vrem să-i impunem cititorului cu sila punctul nostru de vedere. Pur şi simplu îi împărtăşim nişte concluzii care pentru noi sunt evidente. Există întotdeauna o dependenţă duhovnicească a bolii de păcat, însă nici pe departe nu se poate spune acelaşi lucru despre dependenţa medico-psihologică. Pe de o parte, cu cât păcătuiesc mai mult şi se pocăiesc mai puţin părinţii, cu atât este mai mare probabilitatea ca odrasla lor să se îmbolnăvească. Pe de alta, cu cât ei păcătuiesc mai puţin şi se pocăiesc mai mult, cu atât este mai mare probabilitatea ca odrasla lor să crească sănătoasă. Precizăm: este vorba de starea sufletului – dar întrucât sănătatea trupească depinde în mare măsură de cea sufletească, putem să aplicăm şi în privinţa ei concluzia de mai sus. În orice caz, la fiecare om totul este foarte personal, individual, nuanţat cu particularităţi proprii. Într-o problemă atât de delicată ca dependenţa sănătăţii copiilor de păcatele părinţilor trebuie evitate generalizările masive şi concluziile care decurg din acestea. Trebuie să avem mare grijă când punem problema îndrăcirii şi a celorlalte boli duhovniceşti. Aici (ca de altfel peste tot), un rol colosal este jucat de Pronia dumnezeiască, de uneltirile dracilor, de neputinţele pur omeneşti şi, desigur, de educaţia copilului. Mediul în care se maturizează personalitatea îşi pune amprenta de neşters asupra particularităţilor înnăscute şi dobândite ale organismului, asupra trăsăturilor de caracter şi temperament, asupra necesităţilor şi înclinaţiilor.
 Ce să facă oamenii care şi-au dat seama că pricina bolii copilului lor se ascunde chiar înăuntrul lor? 
La această întrebare nu se poate răspunde în două vorbe. În primul rând, nu trebuie să deznădăjduiască. Dimpotrivă, este nevoie de pocăinţă adâncă şi de rugăciune fierbinte către Dumnezeu. Păcatul îl mutilează pe om, iar pocăinţa îl vindecă. Părinţii care şi-au educat greşit copiii fac mai mare păcat dacă pierd timpul dat de Dumnezeu pentru pocăinţă şi rugăciune. Astăzi se săvârşeşte iar minunea despre care vorbea Sfântul Ioan Botezătorul: Dumnezeu poate şi din pietre să ridice fii lui Avraam (Matei 3:9). 
Şi atunci, pentru cucernicia părinţilor, Domnul Cel Milostiv le va spune copiilor lor uluitoarele cuvinte pe care cândva le-a grăit vameşului Zaheu: Astăzi s-a făcut mântuire casei acesteia, căci şi acesta este fiu al lui Avraam, pentru că Fiul Omului a venit să caute şi să mântuiască pe cel pierdut (Luca 19: 9-10).
                        Ce spune Patriarhia Moscovei?
 În Biserica Ortodoxă Rusă, Consiliul Bisericesc şi Social pe Probleme de Etică Biomedicală de pe lângă Patriarhia Moscovei şi a întregii Rusii a decis că: „Toate tipurile de fecundare extracorporală, inclusiv prelucrarea, conservarea şi distrugerea deliberată a „embrionilor în surplus“ reprezintă proceduri de nepermis din punct de vedere moral, potrivit credinţei ortodoxe“. 

Faceți căutări pe acest blog

Arhivă blog

PENTRU VIZITATORI

PENTRU CEI CARE AU AJUNS AICI
LE SPUN,, BINE ATI VENIT"

PENTRU CEI CARE AU CITIT
,,SA VA FIE DE FOLOS"

PENTRU CEI CARE COMENTEAZA..
,,SA FIE ELIBERATI"

PENTRU CEI CARE PLEACA..
,,SA FITI BINECUVANTATI"


Cel ce crede, se teme; cel ce se teme, se smereste; cel ce se smereste, se îmblânzeste; cel blând, pazeste poruncile; cel ce pazeste poruncile se lumineaza; cel luminat se împartaseste de tainele Cuvântului dumnezeiesc. (Sfântul Maxim Marturisitorul)

Etichete

.Uleiul sfințit (1) 100 POVETE ORTODOXE (1) 486 Întrebări din Biblie cu răspuns (1) ABECEDARUL VIETII DUHOVNICESTI (1) AICI GASESTI BLOGURI ORTODOXE (2) AICI GASESTI CANTARI DUHOVNICESTI -LITURGICE (1) AICI GASESTI CUVINTE DE FOLOS DE AVVA PIMEN (2) AICI GASESTI INDREPTAR PENTRU SPOVEDANIE (7) AICI GASESTI INTREBARI SI RASPUNSURI (3) AICI GASESTI RUGACIUNI IMPORTANTE (6) AICI GASESTI..VIETILE SFINTILOR (2) AJUNUL BOBOTEZEI (1) APA SFINTITA (10) APOCALIPSA (2) Articole Apopei Roxana (2) BINECUVANTARE (1) BINEFACERILE (1) BISERICI (15) BOBOTEAZA (7) Bucuria de a privi o icoană (1) BUNA VESTIRE..! [Blagoveştenia] (4) Care e rugăciunea primită de Dumnezeu? (3) CATEHEZA (2) CĂTRE CREŞTINII ORTODOCŞI DESPRE SMIRNĂ ŞI TĂMÂIE (1) CELE 10 PORUNCI (1) Cele 14 reguli pentru mergerea la biserica (1) Cifra sapte in Sfanta Scriptura (1) CITATE DIN SFANTA EVANGHELIE (4) CODUL SECRET AL BIBLIEI (2) Completare la cateheza despre pocăinţă (2) COPIL DIN EPRUBETA??? (1) Credinciosul şi frizerul necredincios (1) CREŞTINISM şi YOGA ÎN TOTALĂ CONTRADICŢIE UNA CU ALTA!!! (1) CRUCEA VIEŢII OMENEŞTI (1) CUM GANDESC COPIII... (1) CUM SA NE RUGAM (5) CUM TREBUIE SA CITIM BIBLIA (1) CUVÂNT CĂTRE CREŞTINII ORTODOCŞI DESPRE SCOPUL VIEŢII CREŞTINEŞTI (1) De ce Iisus si nu Isus? (2) DE CE TREBUIE SA NE SPOVEDIM? (4) DEPRE SFANTA CRUCE (6) Despre ZAVISTIE sau PIZMĂ (1) Despre Dragoste de Dumnezeu (1) Despre Iertare (2) DESPRE ACATISTE (1) DESPRE ADULTER (1) DESPRE ASCULTARE (2) DESPRE ATEISM (2) DESPRE AVORT (5) Despre bârfire (1) DESPRE BETIE (1) Despre bucurii (1) DESPRE CALENDAR (1) DESPRE CANDELE SI ICOANE (10) DESPRE CREDINTĂ (4) DESPRE CULTELE RELIGIOASE (1) DESPRE DEOCHI (1) DESPRE DESCURAJARE... (2) DESPRE DIAVOL (5) DESPRE DROGURI (1) Despre Egoism (1) Despre Evanghelie (1) DESPRE FRICA DE DUMNEZEU (3) DESPRE FUMAT (2) DESPRE FURIE SI IERTARE (3) Despre Halloween (2) DESPRE IERTARE (4) DESPRE IISUS HRISTOS (1) DESPRE INGERUL PAZITOR SI ALTI INGERI (4) DESPRE INIMA OMULUI (1) DESPRE JUDECAREA APROAPELUI (2) DESPRE JUDECATILE LUI DUMNEZEU (2) Despre lumanare (2) Despre Maica Domnului (1) DESPRE MAMA (1) DESPRE MANDRIE (2) DESPRE MANIE (5) DESPRE MANTUIRE (2) DESPRE MILOSTENIE (2) DESPRE MOARTE (3) DESPRE NECAZURI (2) DESPRE NEVOIA DE SPOVEDANIE (5) Despre om (1) DESPRE PACAT (3) DESPRE PACATUL GRAIRII IN DESERT (1) Despre păcat (3) Despre părinti (1) DESPRE PLANSURI SI LACRIMI (3) Despre pocăintă (4) DESPRE POMELNICE SI POMENIRI (3) DESPRE POST (14) DESPRE PREFACEREA SFINTELOR (1) DESPRE PRESCURA (1) DESPRE RAI (1) DESPRE RUGACIUNE (21) Despre sentimente (1) Despre Sfarsitul lumii (1) DESPRE SFINTELE PASTI (8) DESPRE SINUCIDERE (2) DESPRE SMERENIE (4) DESPRE SUFERINTA SI RABDARE (3) Despre suflet (1) DESPRE TALISMAN (1) DESPRE TATUAJE (1) Despre vesnicie (1) DESPRE ZODIAC SI HOROSCOP (1) DESPRRE PĂCATUL GRĂIRII ÎN DEŞERT (1) Din cugetările lui Petre Ţuţea (1) DIN POPAS DUHOVNICESC (2) DIN SFATURILE PARINTELUI IOAN (108) DIVERSE (6) DOAMNE! POEZII CU IISUS HRISTOS (1) DRUMUL SUFLETULUI DUPA MOARTE (12) ESTE SAU NU...PACAT? (2) EXISTA REINCARNARE? (1) Femeia in Biserică (1) Fericitul Arhimandrit Sofronie Saharov (1) FILMULETE YOUTUBE (1) FLORIILE (4) HRISTOS A INVIAT. (2) Ieromonah Savatie Baștovoi (1) Importanţa duhovnicului în viaţa creştinului (3) Inaltarea prin Dumnezeu- picturi:Fred Tomaselli -text;Biblia (1) Inăltarea Domnului (3) INTERVIURI (7) Intrebari si raspunsuri despre viata duhovniceasca (1) INVATATURA ORTODOXA (2) INVATATURI CRESTINE (80) ISPITELE (1) IZVORUL TAMADUIRII (3) ÎNĂLȚAREA (1) ÎNCREDE-TE-N IUBIRE! (2) ÎNTÂMPINAREA DOMNULUI (1) LEGENDA LUI MOS CRACIUN (1) Marturisirea unui satanist POCĂIT (1) MEDICINA ISIHASTA (1) MILOSTENIE (9) MINUNI ALE SFINTILOR (4) MIR DE NARD AUTENTIC (1) Mormantul lui Lazăr (2) Mos Craciun de Octavian Goga (1) NESTEMATE DUHOVNICESTI (1) O călătorie spre Ortodoxie (1) O întâmplare minunată din Sfântul Munte Athos (1) Oarba care vede (1) P S A L M U L 6 9 (1) PAROHIA VIILE FABRIC TIMISOARA (2) Părintele Iosif Vatopedinul (1) Pelerinaj 2013. Manăstirea Teius (2) PILDE DESPRE RUGĂCIUNE (3) PILDE CRESTINE (74) PILDE DIN PATERIC (1) Pilde ortodoxe (12) Pilde si povestiri ortodoxe (10) PILDE. (125) POCAINTA IMPĂRATULUI MANASE (1) Poezi de Zorica Laţcu Teodosia (4) POEZII (106) Poezii de Costel Ursu (3) Poezii cu Eliana Popa (46) POEZII CU IISUS HRISTOS (17) Poezii cu Maica Domnului (1) Poezii cu Preot Ioan (21) Poezii cu Preot Ion Predescu (6) Poezii Daniela (2) POEZII DE ANDREI BOTOSANU (2) Poezii de Angelina Nădejde (2) POEZII DE CAMELIA CRISTEA (12) Poezii de Ciabrun Marusia (2) POEZII DE CRACIUN (2) Poezii de Daniela Florentina Luncan (1) Poezii de Dorin Dumitru (2) Poezii de Horatiu Stoica (2) POEZII DE IOAN DANCI (2) Poezii de la Preot Ioan (10) Poezii de Maria Pintican (1) Poezii de Parintele Ilarion Argatu (3) POEZII DE PASTE (4) POEZII DE PREOT IOAN DANCI (1) POEZII DE RADU GYR (1) Poezii de Sfântul Ioan Iacob Hozevitul (2) POEZII DE STEFANIA ROTARIU (2) POEZII DE TRAIAN DORZ (12) Poezii de Valeriu Gafencu (1) POEZII DECamelia Cristea (4) Poezii din cartea nouă trepte (1) Poezii si sfaturi de la Preot Sorin Croitoru (107) POVESTIRI DUHOVNICESTI DE LA SCHITUL LACU (2) POVESTITE DE SFINTII PARINTI (22) PREDICI (1) PREOT IOAN (32) PREOT IOAN DANCI (1) Preot Ioan Plesuvu (1) PREOT ISTODOR GEORGE (3) PREOT TEOFIL PĂRĂIAN (2) Profesorul Dumitru Dulcan (1) PROFETII (6) Prohodul Domnului (1) PSALMI (2) Puterea cuvintelor (1) REVELION 2014 (1) Ritual păgân al unei secte din Chile (1) ROGĂCIUNE (1) ROSTUL (1) RUGACIUNE de DIMINEATA: (1) Rugaciune la vreme de ispita (1) Rugaciune pentru România (1) RUGACIUNEA MAMEI PENTRU COPII EI (1) Rugaciunea celui "singur in suflet si trist " (1) RUGACIUNEA DE MULTUMIRE (1) RUGACIUNEA INIMII (1) Rugaciunea Sfintei Cruci (1) RUGACIUNI (42) RUGACIUNI DE GABRIEL MANOLESCU (1) Rugăciune pentru pogorarea Sfantul Duh (1) Rugăciune către Maria Magdalena (1) Rugăciune către Sfântul Ierarh Nectarie (1) RUGĂCIUNE CĂTRE SFINŢII ROMÂNI (Duminica sfinţilor români) (1) Rugăciune la necontenirea ploilor (1) Rugăciune pentru vrăjmaşi (1) Rugăciune umilincioasă către Sfânta Treime (2) RUGĂCIUNEA "TATĂL NOSTRU" (1) RUGĂCIUNI PENTRU SUFLET (21) Rugăciuni către Maica Domnului (2) Rugăciuni la Intrarea Domnului in Ierusalim (1) RUGĂCIUNI SI CUGETĂRI UMILICIOASE (3) RUSALIILE (2) SA FIM OAMENI SA-I AJUTAM (4) SARBATORI (5) SĂ-MI SPUI TU DOAMNE! (1) Schimbarea la Față a Domnului nostru Iisus Hristos (6 august) (1) Scoaterea Sfintei Cruci (1 august) (1) Scopul existenţei umane“ (1) SCRISOARE CATRE UN PRIETEN SPECIAL (1) Secretul spovedaniei (1) SEMNUL SFINTEI CRUCI (1) Sf Maria Egipteanca (1) SFANTA IMPARTASANIE (3) SFANTA SCRIPTURA (1) Sfanta Treime (1) SFANTUL GHEORGHE (1) SFATURI DE LA ARSENIE BOCA (1) SFATURI DE LA PARINTELE IOAN (22) Sfaturi de la părintele Ilarion Argatu (1) Sfaturi despre icoane (1) SFATURI ORTODOXE (62) Sfaturi practice în Biserică (2) Sfântul Eftimie cel Mare (1) Sfântul Ioan Gură de Aur (4) Sfestania (1) SFINTELE TAINE (6) SFINTI (26) SMERENIA (1) SMIRNĂ ŞI TĂMÂIE (1) SOCRII (1) STIATI ...CA? (2) SUFLETUL OMULUI (1) SUPERSTITII (2) TAMAIE SAU SMIRNA (2) Tatăl nostru (1) Tot omul este un cerşetor (1) TRADITII (3) Treptele păcatului (1) Troia (1) Ultimele trei dorinţe ale lui Alexandru cel Mare (1) VENETIA (1) Versuri de Horațiu Stoica (3) Versuri Horatiu Stoica (2) VESMINTE PREOTESTI (1) VESTIMENTAȚIA FEMEII ÎN BISERICĂ (1) VIATA DUPA MOARTE (9) VIRTUTILE (1) Vladimir Ghika - Gânduri pentru zilele care vin (1)