duminică, 22 martie 2015

BUNA VESTIRE..! [Blagoveştenia]

FIE DOAMNE MILA TA SPRE NOI, ASA CUM AM NADAJDUIT INTRU TINE! BINECUVANTEAZA-NE DOAMNE SI NU NE PEDEPSI PENTRU PACATELE NOASTRE...
 • Plini în suflet de iubire
  Intru post şi rugăciune
  Aşteptam Buna Vestire
  Ca pe-o Tainică Minune  Simţind cum din Cer coboară
  In'Nalt înger Gabriel
  Prin cuvânt către Fecioară
  Să-I vestească blândul Miel  Care -n pântec spre Rodire
  Zamislindu-Se-N Cuvânt
  E trimis spre omenire
  Din Iubirea Celui Sfânt  Să aducă Mântuirea
  Spre Păcatul Moştenit
  Revărsând din cer iubirea
  Către omul chinuit  Ca blestem, să se ridice
  Ce spre Eva l-a trimis
  Lăsând înspre Iad să pice
  Primul om din Paradis  Neamuri multe -n neiertare
  După ei nejudecaţi
  Ce-au stat prinşi de disperare
  Fie-n veci de-acum iertaţi  Fiecare după faptă
  Să-şi ia vrednică plătirea
  Şi în suflet Calea Dreaptă
  Să le-aducă Mântuirea  Spre a Evei împăcare
  Din Cuvântu-I Zămislit
  Ne-A trimis prin Născătoare
  Fiul Său, ceL Mult Iubit  Ca Eterna-I învoire
  Să - şi aştearnă vechea-I haină
  În strai nou plin de iubire
  Îmbrăcând Mareaţa-I Taină  Să primim Buna Vestire
  În speranţa Învierii
  Plini în suflet de trăire
  Prin sosirea primăverii  Ca un semn din Mila-i Mare
  Ce asupra ni se pune
  La greşiţi să dăm iertare
  Şi spre semeni fapte bune

  Cu pace şi iubire... - Către voi!...

  ANDREI BOTOSANU
  Bucureşti 25 mart. 2012. 

CE VEI FACE TU ATUNCEA, DACĂ N-AI PE DUMNEZEU

FIE DOAMNE MILA TA SPRE NOI, ASA CUM AM NĂDĂJDUIT INTRU TINE! BINECUVANTEAZĂ-NE DOAMNE SI NU NE PEDEPSI PENTRU PĂCATELE NOASTRE... ...