Creştinism Ortodox

miercuri, 28 octombrie 2015

DESPRE DROGURI ...

FIE DOAMNE MILA TA SPRE NOI, ASA CUM AM NADAJDUIT INTRU TINE! BINECUVANTEAZA-NE DOAMNE SI NU NE PEDEPSI PENTRU PACATELE NOASTRE...

                        CUVÂNT CĂTRE CREŞTINII ORTODOCŞI
                                                     DESPRE

                                                 D R O G U R I
Moto: „Consumul
de droguri nu este decât
o SINUCIDERE în mai
multe etape; un fel de
sinucidere în serial“
(A. Carter).
                                                         

                                                                                                                                                                                Preot Ioan
                                          Iubiţi credincioşi,

            Oamenii visează încă din primele clipe ale vieţii. Îşi doresc să fie
fericiţi, să aibă succes în viaţă, să aibă sănătate şi bani... Odată cu
trecerea timpului, unii dintre ei sunt dezamăgiţi de neîmplinirile lor şi nu
mai au putere nici să viseze. Atunci îşi caută refugiul în alcool şi în
droguri pentru a obţine fericirea. Atât doar că acea fericire de moment
este iluzorie„PAŞAPORT SPRE ALTĂ LUME“Primii consumatori
au fost copiii străzii, dar nu este vorba de droguri renumite, ci de diverse
substanţe chimice, din acest motiv ei fiind denumiţ„aurolaci“. În timp,
tot mai mulţi tineri au fost tentaţi să cunoască miracolele“ produse de
otrava albă.
           Consumul de droguri reprezintă una din provocările cu care se
confruntă umanitatea, efectele directe sau indirecte ale acestuia
relevându-l ca pe un fenomen îngrijorător.
       Spre deosebire de populaţia matură, populaţia tânără este mult mai
deschisă la nou, mai predispusă la noi experienţe, la risc. În plus, tinerii
din fostele ţări comuniste au fost mai puţin expuşi mesajelor care
subliniau pericolul reprezentat de consumul de droguri în societatea
capitalistă. Flagelul drogurilor este unul dintre fenomenele cele mai
complexe, mai profunde şi mai tragice ale lumii contemporane. Dacă
până în 1990, noţiunea de drog era foarte vagă pentru majoritatea
românilor, ulterior situaţia s-a modificat, România devenind ţinta unui
trafic organizat de substanţe stupefiante dinspre Orient spre Occident.
CE ESTE DROGUL? Este o substanţă solidă, lichidă sau gazoasă
care, introdusă în organism, modifică imaginea asupra realităţii
înconjurătoare. Cuvântul drog, pe lîngă semnificaţia din dicţionar,
cuprinde următoarea sintagmădistrugere, ruinare, obscuritate şi
ghilotină. Folosirea abuzivă poate crea dependenţă fizică şi psihică sau
tulburări grave ale activităţii mentale şi ale comportamentului.
Toxicomanul este persoana care consumă în mod regulat droguri,
pentru a obţine o stare de o anumită intensitate. Supradoza înseamnă
introducerea în organism a unei cantităţi de substanţă mai mare
decât poate suporta acesta şi care poate produce moarteaSupradoza
intervine atunci când consumatorul utilizează o doză prea puternică în
raport cu cea obişnuită, atunci când se continuă consumul dozei uzuale în
paralel cu medicaţia din cura de dezintoxicare.

                      CARACTERISTICILE DROGURILOR

         a) Dependenţeste o formă de intoxicaţie cronică ce rezultă din
consumarea repetată de substanţe toxicomanogene, fără motivaţie
medicală. Ea poate fi de două feluri:
fizică şi psihică. Dependenţa fizică nu
se întâlneşte la toate tipurile de droguri.
Când apare, ea se manifestă sub forma
unor stări patologice care constau în
necesitatea organică de a folosi droguri
pentru a evita tulburările ce apar la
încetarea utilizării. Ea apare mai ales la
derivaţii opiului (heroina, morfina).

Dependenţa psihică este cea mai importantă. Ea constă în modificări de
comportament şi o stare mentală particulară însoţită de necesitatea
psihică imperioasă de a-şi administra substanţe periodic sau continuu
pentru a obţine o stare de bine sau pentru a înlătura disconfortul psihic.
Este întâlnită la toate tipurile de droguri.
              b) Toleranţa apare atunci când organismul se obişnuieşte cu
prezenţa unei anumite substanţşi se adaptează la aceasta. Ca atare,
pentru obţinerea unei anumite stări, toxicomanul trebuie să mărească
dozele. Astfel, un toxicoman ajunge să suporte doze care pentru
persoanele normale ar fi fatale. Toxicomania presupune obişnuinţa
morbidă (bolnăvicioasăde a folosi doze repetate şi crescânde de
substanţe toxice, între care un loc accentuat îl ocupă stupefiantele.
                         CLASIFICAREA DROGURILOR
            După efectul pe care-l au asupra organismului:

               1. Droguri halucinogene sau perturbatorii ale sistemului
                 nervos central:
                  ● cannabisul; ● mescalina; ● L.S.D.-ul;
                  ● peniciclidina; ● ciuperca halucinogenă● inhalanşi.

               2. Droguri depresive ale sistemului nervos central:
              ♦ opiaceele; ♦ barbituricele; ♦ analgezicele.

               3. Droguri stimulente:
              ■ cocaina; ■ extazy;
              ■ amfetaminele; ■ khatul.

                     După provenienţă drogurile sunt:

               ► Droguri naturale - adică obţinute direct din plante şi
arbuşti:
opiul şi opiaceele - realizate din latexul macului (Papaver
Somniferum);
           - cannabisul şi răşina - produse ce se pot realiza din
Cannabis Sativa (cânepa indiană);
khatul;
frunzele de coca (Isrytroxylon Coca) şi derivaţii săi;
alte plante cu proprietăţi halucinogene.
               ► Droguri semisintetice
realizate prin procedee chimice pornind de la substanţe naturale
extrase dintr-un produs vegetal:
- heroina şi LSD-ul.
             ► Droguri elaborate în întregime prin sinteze chimice:
■ hidromorfonul; ■ petidina; ■ metadona; ■ mescalina, amfetamina.


                         CAUZELE CONSUMULUI DE DROGURI

                  Consumatorii de droguri se împart în cinci categorii: cei care
consumă din amuzament, consumatori regulaţi, cei care iau să se întreacă
pe sine înşişi, cei care luptă împotriva angoasei şi în sfârşit, consumatorii
învederaţi. Există o distincţie clară între primele categorii şi cea de-a
cincea. Majoritatea oamenilor nu cunosc suficient de multe lucruri
referitoare la efectele pe care le implică consumul diferitelor droguri,
existând confuzie şi informaţii greşite în acest domeniu. Câteva dintre
cele mai des întâlnite motive pentru care un om ajunge să consume
droguri sunt:
     ● ivirea posibilităţii, şi atunci tinerii pur şi simplu încearcă;
     ● consumul de droguri poate fi văzut ca un lucru excitant şi
       pentru care ai nevoie de curaj; este nevoia adolescentului de a
       brava (teribilism).
     ● se mai consumă pentru a scăpa de problemele zilnice:
      divorţul părinţilor, abuzul sau neglijarea părinţilor, la şcoală
      sau în alte situaţii;
    ● consumul de droguri mai poate fi provocat de singurătate, de
      sentimentul de inutilitate, de lipsa respectului de sine, sau a
      încrederii în sine. Se spune că doar indivizii slabi ajung
      dependenţi de droguri, însă studiile au dovedit că toxicomanii
      provin din aproape toate categoriile sociale şi toate domeniile
      de activitate. Se spune că abuzul de droguri este o „crimă fără
      victime“, deoarece îl vatămă doar pe cel care le consumă, dar
      în realitate toxicomanul nu este singura persoana care suferă.

                                             CAUZE EXTERNE:

          - anturajul (grup de prieteni dubioşi);
          - imitarea modelelor din filme etc.;
          - climatul familial defavorabil ;
          - tovărăşia (prietenia toxicomanilor);
          - nivelul educaţional şi cultural redus ;
          - distracţiile (petreceri, discoteci, baruri);
          - lipsa informaţiilor sau informaţii false
          - frecventarea anumitor grupuri şi a unor
             despre droguri; locuri ascunse (secrete).

                        EFECTELE DROGURILOR DEPIND DE:

           ● doza absorbită● modul de administrare; ● persoana care consumă;
           ● experienţe anterioare; ● mediul în care se consumă drogul.

                     PERICOLELE GENERATE DE DROGURI SUNT:

              ► producerea unui acccident sub influenţa drogurilor ;
              ► câteva categorii de droguri pot îngreuna sau bloca respiraţia ;
              ► supradoza accidentală poate duce la inconştienţă sau chiar la moarte;
              ► dependenţă, după utilizarea regulată.

Drogurile pot produce confuzie sau halucinaţie. Pot provoca
stări emotive necontrolate sau alte dereglări mentale serioase. Cei
care iau heroină pentru prima oară au stări violente de rău. Dacă un
utilizator de droguri începe să se injecteze, acest lucru poate genera
infecţii, otrăviri ale sângelui sau chiar infecţie de HIV-SIDA.

         În funcţie de substanţa utilizată, pot apare următoarele semne
                                                caracteristice:
          ● schimbări de dispoziţie psihică● pierderi de memorie;
          ● somnolenţă, apatie, lipsa apetitului; ● halucinaţii, delir;
          ● lipsa concentrării, scăderea inteligenţei; ● apariţia prietenilor noi.
          ● lipsa interesului pentru şcoală, prieteni, familie;

                                 TIPURI DE DROGURI
           COFEINA este unul din drogurile cu cea mai largă răspândire; se
găseşte în cafea, ceai, băuturi răcoritoare (cola), ciocolată şi chiar în
unele medicamente. Efecte psihice: stimulează activitatea intelectuală,
creşte puterea de concentrare, iar în cantităţi mari provoacă iritabilitate şi
anxietate. Efecte fizice: tremurături ale mâinilor, scăderea apetitului,
insomnii, tulburări gastrice, creşterea tensiunii arteriale, afecţiuni ale
inimii, afecţiuni renale.
           SEDATIVELE fac parte din categoria deprimantelor sistemului
nervos central; majoritatea sunt folosite în scopuri terapeutice, pe bază
de prescripţie medicală; se găsesc sub formă de capsule sau tablete (care
se iau pe cale oralăsau se pot administra sub formă de injecţie, produc
dependenţă, iar toleranţa se instalează destul de repede. Ca efecte
psihice: calmare, senzaţie de liniştire, încetinirea gândirii, lipsa emoţiilor
şi pierderea interesului faţă de întâmplările şi oamenii din jur. Ca efecte
fizice: stări de somnolenţă, dificultăţi în mers, lipsa de coordonare a
mişcărilor, vorbire greoaie, foarte periculoase în combinaţie cu alcoolul,
iar în doze mari provoacă chiar moartea.
              OPIUMUL se extrage direct dintr-o anumită specie de mac
(Papaver Somniferum). Macul a fost cultivat probabil cu 5000 de ani
înainte de Hristos de către locuitorii Mesopotamiei. De atunci oamenii au
continuat să-l folosească în medicină sau ca narcotic.
Rafinat sau preparat pentru fumat, opiumul, produs din
opiumul brut, este dizolvat în apă, încălzit sau filtrat.
Cea mai obişnuită cale de consum a opiumului este
fumatul, dar el poate fi mâncat, băut sau injectat.
Efectele consumului de opium constau în: euforie, tulburări mentale,
putere redusă de concentrare, dureri puternice de cap, insomnie, greţuri,
crampe musculare şi abdominale. Opiumul brut se fumează în pipe, din
el putându-se extrage o serie de derivaţi, unii cu întrebuinţare medicală
(codeina, papaverina, morfina).
                   MORFINA este un derivat al opiumului care se prezintă sub
formă de pudră albă, solubilă în apă, cu gust amar; se poate administra în
scop terapeutic (oral, intramuscular, intravenos). Din 10 Kg de opium se
obţine aproximativ un kg de morfină. Este o pudră cristalină alb-gălbuie.
În traficul ilegal de narcotice morfina se transportă sub formă de plăcuţe
solide de culoare bej şi creează dependeţă fizică şi psihică.
                      HEROINA este o pulbere de culoare variabilă, de la gălbui la
maroniu, cu gust amar şi miros slab de oţet; puterea analgezică este de
3-5 ori mai mare decât a morfinei. Traficanţii au reuşit să obţină patru
tipuri de heroină în funcţie de gradul de purificare (1; 2; 3; 4.... 9).
Primele două sunt mai puţin căutate din cauza concentraţiei foarte
reduse, cea mai răspândită este cea cu numărul 4 cu o puritate de 60%.
Heroina nr. 3 mai este numită de traficanţBrown sugar“ (zahăr negru)
sau „ Hong-Kong Rocks. Cea mai puternică heroină este numărul 9
care a ajuns la gradul de 99 % puritate. Heroina se poate fuma cu tutun,
încălzită într-o folie (chasing the dragon),
injectată imediat sub piele (skin poppingsau
direct în venă (mainlining). Marea majoritate a
dependenţilor îşi injectează drogul; injecţiile
amplifică efectele şi sunt cele mai periculoase.
Poate produce iniţial o stare de alertă, apoi de
beţie. Supradoza duce la inconştienţă. Utilizarea
frecventă duce la dependenţă, dar odată cu
creşterea consumului, corpul se adaptează şi nu
mai simte nimic, ajungând la o nevoie constantă
de heroină doar pentru a funcţiona normal.
Abstinenţa unui utilizator regulat produce stări de
rău similare cu gripa. Ca efecte psihice: scăderea inteligenţei şi a voinţei,
slăbirea memoriei, întreaga existenţă este aservită nevoii de a-şi
administra drogul, declinul întregii personalităţi, anularea
responsabilităţilor familiale şi profesionale, scăderea apetitului, scăderea
libidoului. Ca efecte fizice: slab, palid, pupile mici, fixe, tremur uşor al
mâinilor şi al pleoapelor, unghii casante, căderea părului, constipaţie,
vărsături, respiraţii rare, puls scăzut. Prima reacţie după injectare este
„flash-ul“, o reacţie de rapidă şi intensă plăcere. Urmează momente de
destindere, cu inhibiţii psihomotorii, perioadă denumită „planeta“ care
durează 2-6 ore. În acest timp consumatorul are greţuri, o depresie a
centrilor respiratori cu risc de comă şi deces, i se încetineşte ritmul
cardiac, are hipotermie. Apar tulburări intestinale şi urinare, hemoragii,
pneumonii infecţioase, septicemie, hepatită virală.

                  Dana nu mai are decât un singur picior... paralizat
Pentru mine a fi toxicoman înseamnă a depinde de seringă.
Prima oară nici nu m-am gândit la pericolul unei supradoze sau,
dacă m-am gândit, acest lucru mi se părea excitant. Când te
droghezi îţi spui că următoarea doză va fi şi ultima. Trăieşti alături
de moarte. Şi apoi îţi spui că atunci când se va întâmpla, totul se va
produce aşa de repede încât nici nu vei avea când să-ţi dai seama“ -
mărturiseşte Dana. Acesta a fost începutul sfârşitului. Făceam
trotuarul pentru a-mi oferi ceea ce era singura mea raţiune de a trăi
sau măcar prima: drogurile. Nimic nu mă interesa şi mai ales
nimeni. Trebuia să mă bat cu dealerii, cu poliţiştii apoi cu clienţii,
cu opinia generală...“ - aceasta este mărturia unei fiinţe care a
ajuns să se vândă pentru a-şi procura droguri. DUPĂ UN AN ŞI
JUMĂTATE DE LA ACEA SUPRADOZĂ DANA NU MAI ARE
DECÂT UN SINGUR PICIOR ŞI ACELA ESTE PARALIZAT, ÎNSĂ
MAI ARE SPERANŢA CĂ SE VA RIDICA ÎNTR-O ZI. 

               CANABISUL (spliff, marijuana, ganja, weed, hash, skunk, blow,
puff, iarba etc.) Cannabisul sau cânepa indiană este cel mai răspândit
drog după alcool, cafea şi tutun; se obţine
prin uscarea şi tocarea frunzelor sau prin
extragerea răşinei, se fumează sau se
amestecă în mâncare. Tipurile de canabis si 
uleiul THC .canabisul se 
fumează în ţigări sau pipă, uneori
amestecat cu tutun, are miros
caracteristic de iarbă, iar utilizatorii de cannabis devin vorbăreţi. Treptat
sunt afectate creierul, ficatul, inima, iar rezistenţa în faţa bolilor scade.
Efecte: în doze mici, efectele sunt asemănătoare celor produse de alcool,
pe când dozele mari au efecte halucinogene; efectele se fac simţite
relativ repede atunci când este fumată. Persoana respectivă se va simţi
mai relexată şi fericită. Marijuana mai tare poate conduce la râsete fără
rost, pierderea inhibiţiilor şi o sensibilitate crescută la muzică şi culori.
Nu induce dependenţa fizică; după administrare toxicomanul trece prin
trei faze: 1. EXCITAŢIE; 2. EXTAZ, BEATITUDINE; 3. SOMN.
                   MARIJUANA se poate fuma cu sau fără tutun, filtrată prin apă
sau inhalată prin diverse metode. Efectele fizice ale unei supradoze sunt:
ochii înroşiţi, gura uscată şi reflexe
întârziate, iar unii oameni au resimţit chiar
teamă sau au devenit paranoici. Efecte
secundare: pentru unii fumatul marijuanei
a devenit la fel de natural ca şi băutul unui
ceai şi simt că le face viaţa mai puţin
stresantă fără să le afecteze judecata sau
reflexele normale. Deşi larg acceptat
faptul că folosirea ocazională de
marijuana nu este cu siguranşă mai dăunătoare decât drogurile acceptate
(tutunul sau alcoolul), posesia a rămas încă un delict în marea majoritate
ţărilor.
COCAINA (charlie, C, snow, coke, toot, rocks, stones). Se
prezintă sub două forme: pudră (are culoare alb-cristalină cu gust amar
care se injectează sau se inhalează nazal); sau crack (se obţine în urma
unei prelucrări chimice rezultând pietricele albe care se fumează sau se
inhalează nazal în urma încălzirii în recipiente speciale). Ca efecte
psihice: euforie, logoree, îndrăzneală, creşterea dorinţelor sexuale, inhibă
senzaţiile de foame, sete, somn, durere. Ca efecte fizice: vasoconstricţie
şi anestezie locală, nas palid şi rece, ochi injectaţi, lăcrimoşi, pupile
dilatate, scăderea greutăţii. Senzaţia nu durează foarte mult (în jur de
20-30 de minute) şi acest lucru încurajează repetarea experienţei, cu
efecte devastatoare asupra sănătăţii. Se poate şi fuma, dar efectul este de
o durată mai scurtă.
                           „CIUGULIND“ drogul de pe podea
                I se spune Annie-cocaină. Are 17 ani şi de cînd a fost
alungată de mama ei (sclava unui alt drog, alcoolul), a locuit cu
alte două tinere, Tasha şi Neise, într-un bârlog al cocainei, în
Red Hook. Apartamentul lor este plin la orice oră din zi şi din
noapte, de fete care fumează cocaină sau dorm între două
„misiuni“, cum i se spune în argoul din Red Hook chefului cu
droguri. Tashei şi Neisei nu le pasă: fetele pot rămâne cât vor,
dacă mai fac ceva treabă în casă şi împart drogul cu ele. Când se
fumează, nu se mai discută nimic, nu se aud decât zgomotele
televizorului, care nu se închide niciodată. Dar când n-au
cocaină, fetele devin irascibile şi încep certurile - de obicei
pornind de la cine a consumat mai multă cocaină. Încep urletele
şi bătăile. Annie n-are alt scop în viaţă decât cocaina. Dacă nu
găseşte mijloace să şi-o cumpere, le pisează pe celelalte două fete
să-i dea din doza lor; şi, în cele din urmă, se aşază în patru labe
şi începe să caute urme de cocaină pe podea. În această
umilitoare poziţie e asemuită cu o „puicuţă care ciuguleşte“.

              CRACK-UL este cocaina prăjită“ într-o piatră, este de faptforma cea mai ucigătoare a cocainei. Se fumează de obicei printr-o
water pipe“ şi produce o rapidă şi foarte intensă senzaţie care durează
aproximativ 2 minute, urmată de o stare plăcută ce durează în jur de 20
de minute. Deoarece hit-ul“ (porţia) este atât de puternic, mulţi
încearcă să repete experienţa sau să ia o supradoză. Riscurile aduse
sănătăţii: consumul regulat de cocaină poate distruge fosele nazale iar
fumatul ei poate duce la dureri de piept, cancer pulmonar sau bronşite.
Mai poate duce şi la probleme de inimă iar atunci când este injectată
distruge rapid ţesuturile şi poate duce la ulcer. Folosirea îndelungată
duce la boli psihice începând cu depresii şi culminând cu o psihoză
similară cu schizofrenia. Supradozajul duce chiar la moarte. Consumul
prelungit duce la nevoia de doze tot mai mari şi la o dependenţă
psihologică completă. Un pericol din ce în ce mai mare este mixul de
cocaină cu heroina (speedball) care duce la o dependenţă duală

                         UN SALT IN ABIS
În ciuda preţului scăzut, crackul este unul dintre cele mai
eficace droguri, obişnuinţa instalându-se brutal. „Am încercat şi
alte droguri, dar ne puteam controla“, declară Norma, în timp ce-l
sprijină pe Marcos, în gangul unde dorm. „De cînd am trecut la
crack, nu ne mai pasă de nimic“. Norma are 36 de ani, Marcos 34,
şi au rămas fără locuinţă de când au fost daţi afară dintr-un
apartament aflat într-un cartier mai bun decât Red Hook. Acum
cei doi duc în Hook o viaţă de nomazi între locurile unde se
fumează crack şi gangurile sau casele scărilor pe care le folosesc
drept dormitoare. „Am uitat să plătim facturile, am uitat de chirie,
am uitat să mai mergem la lucru“, spune Marcos, explicând
situaţia lor. Tot timpul şi-l petrec în speluncile din Red Hook, unde
se fumează crack, luându-i cu ei şi pe copiii Normei (de 8 şi 10
ani). Dar chiar şi pentru negustorii de crack asta este prea de tot,
astfel încât copiii au fost îndepărtaţi, trimişi să trăiască la nişte
prieteni din alt stat. Cine începe să consume crack devine atât de
dependent încât va cheltui pentru drog ultimul bănuţ. Norma şi
Marcos au o situaţie economică disperată, din care ieşirea începe
să fie tot mai îndepărtată. Din când în când, Marcos câştigă 50 de
dolari pe zi ca ajutor al vreunui traficant. Cel mai adesea se
adresează cămătarilor locali, care cer 20 de dolari pe săptămână
pentru 10 dolari împrumutaţi. Cei doi nu mai au absolut nimic.
„Tot ce mi-a mai rămas este o pereche de cercei, spune Norma,
dar n-am de gând să-i vând“. Marcos e disperat şi se gândeşte la
sinucidere: „Niciodată n-am crezut că voi trăi în halul ăsta. Nu
acuz pe nimeni, eu sunt singurul vinovat. Dar mă întreb de ce mam
mai născut???“.

                   HAŞIŞ-ul este produs utilizând bucăţile fine de marijuana. El nu
este un produs uniform, culoarea poate să varieze de la negru, maro
închis, maro-cafeniu, brun-roşcat, verde-cenuşiu până la verde. Haşiş-ul
se prezintă sub forma unei pulberi albe sau a unei paste solide ce poate
avea diferite forme: rotunde-ovale, cunoscute sub numele de turte. Haşiş12
ul se fumează, se mestecă sau este consumat sub formă de batoane cu
care se freacă gingiile. Cel sub formă de pulbere poate fi consumat în
mâncare sau amestecat în diverse băuturi. Sub acţiunea haşiş-ului iniţial
apare o stare psihică şi fizică de bine, urmată de halucinaţii.
Consumatorul îşi simte grele mâinile şi picioarele. Organismul simte o
acută senzaţie de foame, iar somnul este agitat şi însoţit de coşmaruri. În
ceea ce priveşte uleiul de haşiş el este un lichid uleios de culoare maro
spre negru şi se prepară prin distilarea repetată a frunzelor, florilor sau a
răşinei de cannabis. O picătură de ulei de haşiş pusă într-o ţigară
obişnuită are acelaşi efect ca al unei pipe de haşiş.

„Am 22 de ani. Nu lucrez... Consum haşiş de doi ani. Prima
ţigară am fumat-o la îndemnul prietenilor“ - povesteşte Ştefan.
„Am vândut tot ce se putea pentru a-mi cumpăra haşiş. Nu pot să
renunţ din cauza durerilor. Am rezistat fără drog trei zile. Am
încercat foarte multe cure de detoxifiere. Ultima oară am fost
alungat din spital datorită agresivităţii pe care am manifestat-o.
Dar eu nu realizez ce am făcut. În momentul în care nu mai fumez
haşiş trec într-o stare de inconştienţă şi nu mai ştiu ce fac. Aş dori
foarte mult să renunţ la drog dar nu ştiu cum să trec peste durerile
musculare şi osoase care sunt de nesuportat. Este aceasta o
situaţie fără ieşire???“

ALCOOLUL este un lichid incolor, volatil, punctul de fierbere
78, 3OC cu miros şi gust specific. Adesea e
folosit ca remediu de îmbunătăţire a
dispoziţiei, în calitate de dizolvant,
dezinfectant şi combustibil. Când alcoolul
ajunge în stomac, o parte din el trece în
celulele stomacului şi în circuitul sanguin.
Restul trece în intestinul subţire şi apoi
direct în sânge. Alcoolul poate afecta
mucoasele care protejează laringele şi
stomacul. Chiar şi în cantităţi mici, creşte
secreţia sucurilor digestive şi creează o senzaţie de foame. Iritarea
constantă a învelişului poate produce gastrită. Mâncarea poate încetini
absorbţia alcoolului în sânge aproape cu 50%. Mâncărurile grase, alături
de proteine îl pot proteja pe cel care bea de a se intoxica prea repede.
Alcoolul trebuie descompus de ficat în bioxid de carbon şi apă, înainte
de a ieşi din organism. Ficatul nu poate descompune odată decât cantităţi
mici (aproximativ 15 ml alcool pe oră), iar restul circulă în sânge. Când
ficatul devine foarte slăbit, apar simptome în tubul digestiv şi în sistemul
circulator. Ciroza, cauzată de consumul excesiv de alcool, este o
deteriorare a ficatului care distruge ţesuturile sănătoase şi lasă numai
ţesuturile grase şi cele fibroase. Alcoolul este sedativ şi depresiv, el
încetineşte activitatea creierului, impiedică atât stocarea cât şi obţinerea
informaţiilor din memorie, poate provoca halucinaţii şi chiar apoplexie
(pierdere bruscă a cunoştinţei şi sensibilităţii). Alcoolul poate deteriora
vederea, auzul, gustul, mirosul, simţul tactil, coordonarea mişcărilor.
                   ● EFECTE DE SCURTĂ DURATĂ: răspunsuri încetinite
                     faţă de mediu; scăderea coordonării, a capacităţii de a gândi
                     limpede; alterarea memoriei; voma; tulburări de vedere; risc
                    crescut de accidente; pierderea cunoştinţei; coma; decesul.
                    ● EFECTE DE LUNGĂ DURATĂ: alcoolism; pierderea
                   memoriei; ciroza hepatică; deteriorarea creierului; boli de inimă;
                    malnutriţia; scurtarea duratei de viaţă; moartea prin accidente
                        (ex. rutiere, legate de alcool).
                  Încă de la începuturile secolului trecut, medicii au dovedit că
alcoolul trece foarte uşor prin placentă. Aşa încât concentraţia sa în
sângele fătului şi în lichidul amniotic este echivalentă cu cea din sângele
mamei, dar o poate şi depăşi, pentru că ficatul fătului nu poate elimina
agenţii toxici. Până la metabolizarea alcoolului prin ficatul matern este
nevoie de câteva ceasuri (procesul presupune un schimb de sânge între
placentă şi mamă). Spontan, majoritatea femeilor îşi reduc consumul de
băuturi alcoolice sau renunţă cu totul la acestea. Este cu atât mai uşor să
te abţii, cu cât de multe ori în timpul sarcinii apare un dezgust brusc
pentru băuturile alcoolice, în special în primele trei luni. Dumnezeu
aranjează foarte bine lucrurile, căci mai ales în primele săptămâni copilul
ce se va naşte este cel mai vulnerabil.
        Într-o zi s-a dus diavolul la un bun creştin (om cu frică de
Dumnezeu) şi i-a spus: „De aproape 25 de ani trăieşti în curăţie
trupească, în casa ta arde neîncetat candela, te rogi dimineaţa, te
rogi seara, te aşezi şi te scoli de la masă cu rugăciuni, nu lipseşti
nici o Duminică de la Biserică, posteşti, citeşti în fiecare zi câte un
acatist, din Psaltire, din Biblie, te spovedeşti, te împărtăşeşti în
fiecare din cele patru posturi mari ale anului. Atâta iubire pentru
Dumnezeu şi atâta trăire creştinească eu nu mai pot răbda, trebuie
să faci şi tu un păcat din cele mari. Şi iată, chiar te las să-ţi alegi:
ori crimă, ori curvie, ori beţie. Îţi las trei zile să te gândeşti şi apoi
mă voi întoarce să-mi spui ce ţi-ai ales“. Se gândea omul: „Crimă,
nu vreau în nici un caz să fac că doar spune clar Porunca a şasea
«Să nu ucizi». Nici curvie nu vreau să fac căci este tot un păcat
strigător la cer conform poruncii a şaptea a lui Dumnezeu «Să nu
fii desfrânat». Deşi n-aş vrea, dacă tot nu am scăpare, îmi aleg
beţia. M-oi îmbăta de câteva ori şi la urmă o să scap eu de ea“. S-a
întors după trei zile diavolul şi l-a întrebat: „Ei, i-a spune ce ţi-ai
ales?“ „Mi-am ales beţia, a zis omul“. Şi imediat diavolul s-a făcut
nevăzut. În clipa aceea a fost cuprins de patima beţiei. La puţină
vreme după aceea s-a îmbătat atât de rău încât din beţie (neştiind
ce face) şi-a violat mama şi apoi a omorât-o. Când s-a trezit din
beţie şi a văzut ce-a făcut a regretat amarnic, dar era prea târziu.
Iată aşadar cât de mult rău poate produce excesul de alcool. Beţia
este mai rea ca toate, căci din beţie a făcut şi celelalte două păcate
mari: curvia şi crima!

             AMFETAMINELE au fost create pentru prima dată în Germania
prin 1910. Erau distribuite militarilor în primul război mondial, ca să
suporte mai uşor oboseala şi pentru a le
stimula agresivitatea. Sunt droguri sintetice,
folosite iniţial în tratamentul obezităţii, pentru
că inhibă senzaţia de foame. Se prezintă sub
formă de tablete, capsule sau pudră. Se inhalează, se înghit, se injectează
sau se fumează. Ca efecte psihice stimulează funcţiile psihice, senzaţie
de forţă, veselie, încredere în sine, anxietate, agitaţie, iritabilitate, panică,
sentiment de persecuţie, delir, insomnie. Ca efecte fizice: tremurături,
creşterea tensiunii, palpitaţii, accelerarea respiraţiei, dilatarea pupilelor.
Pot apărea urmări ca: depresiuni şi insomnii. Utilizarea îndelungată poate
produce mania persecuţiei.
           EXTASY este considerat un drog de discotecă şi are foarte multe
variante şi denumiri: Playboy, Rolex, Mercedes, BMW,
Shengen etc. Este o substanşă sintetică ce derivă din
amfetamină produsă în 1914. Numit MDMA sau Adam sau

Extasy este un drog sintetic şi reprezintă o ameninţare serioasă
la adresa sănătăţii, putând duce la deces. Se prezintă sub formă
de capsule sau tablete diferit colorate şi uneori sub formă de
pulbere sau lichid. Pastilele au imprimate pe ele diferite figuri
- delfini, tauri, câini, elefanţi, trifoi, fiecare având o anumită
intensitate şi producând o altfel de senzaţie. Se consumă pe
cale orală. Ca efecte psihice: efect calmant, înaltă percepţie a
sunetelor şi culorilor, stare de beatitudine, oboseală, depresie.
anxietate, panică, confuzie, paranoia. Ca efecte fizice: greaţă,
diaree, dureri musculare, tulburări de vedere, maxilarul se
contractă, gura foarte uscată, sete puternică, accelerarea bătăilor inimii,
creşterea puternică a temperaturii corpului, blocaj renal.
L.S.D.-ul (tabs, trips, blotters, microdots). LSD-ul este un
halucinogen puternic care alterează percepţia
asupra lumii exterioare, distorsionează
percepţiile consumatorului. Se prezintă sub
formă de pulbere albă, prelucrată în tablete sau
capsule, sau se imprimă pe hârtie cu desene şi
culori diferite. Se consumă pe cale orală, produce dependenţă psihică, iar
toleranţa se instalează rapid. Ca efecte psihice: efectul principal este aşanumita
călătorie sau transă şi depinde de dispoziţia persoanei, de
anturajul şi locul unde se află, astfel în unele cazuri, consumatorul are
senzaţii foarte plăcute, percepţii extraordinare ale formelor şi culorilor,
ajungând la beatitudine şi extaz, pe când în altele apar trăiri neplăcute
care provoacă viziuni. Ca efecte fizice: hipertermie, tahicardie,
tremurături, greţuri.
                          CIUPERCILE HALUCINOGENECresc spontan în Marea
Britanie. Au efecte similare cu Cannabisul. Sunt ciuperci cu efect
halucinogen, se consumă crude, proaspete sau uscate, în mâncare,
băuturi sau sub formă de infuzie. Provoacă dependenţă psihică, iar
toleranţa se instalează rapid. Ca efecte psihice: stare de euforie,
halucinaţii, imagini deformate intens colorate, teamă, anxietate, psihoză.
Ca efecte fizice: tulburări de vedere, greaţă, vărsături, dureri de stomac,
hipertensiune arterială.
                              TRANCHILIZANTELETranchilizantele sunt tablete prescrise
de medic, uneori luate ilegal. Efectul pe care-l produc este similar cu cel
dat de alcool. Multe droguri pot fi injectate. Riscurile sunt infecţiile,
otrăvirea sângelui, hepatita şi SIDA.

          PAISPREZECE CHESTIUNI DESPRE MIT ŞI REALITATE
                  1. Se spune că drogurile nu constituie o mare problemă.
Dar realitatea este că ele constituie o problemă îngrozitoare, a
cărei seriozitate devine cu fiecare zi mai vizibilă. Există milioane de
oameni care recurg la droguri în toată lumea, abuzând de diferite
substanţe ilegale. Aceşti oameni îşi distrug sănătate şi bunăstarea, îşi pun
în pericol şansele pentru o viaţă sănătoasă şi productivă. Mai mult, există
miliarde de victime indirecte ale abuzului de droguri, familii ale
drogaţilor, grupuri sociale şi societăţi.
              2. Se spune că folosirea „recreaţională“ a drogurilor n-ar fi
                 dăunătoare.
Dar realitatea este că toate drogurile ilegale sunt periculoase şi
produc modificări fizice şi psihologice celui care recurge la ele.
Folosirea prelungită a drogului conduce la dependenţă.
                   3. Se spune că marijuana nu ar fi mai rea decât alcoolul sau
                   tutunul.
Dar realitatea este că marijuana este foarte periculoasă. Spre
deosebire de alcool, care dispare din trup în 24 de ore, fiind solubil în
apă, marijuana e solubilă în grăsime, ceea ce înseamnă că elementele
chimice psihoactive se fixează de părţile grase ale trupului (de obicei
creierul şi organele genitale), putând fi detectate într-un interval de până
la 30 de zile de la folosire. O ţigaretă de marijuana conţine mai mulţi
agenţi producători de cancer decât cea mai puternică ţigaretă din tutun.
                   4. Se spune că toată lumea consumă droguri.
Dar realitatea este că la acest argument recurg cei ce se droghează
în speranţa că îşi vor face mai acceptabil viciul. De fapt nu toată lumea ia
droguri, iar cei care o fac au mai puţine şanse să fie fericiţşi să aibă o
viaţă mai productivă decât cei care nu recurg la droguri.
                  5. Se spune că doar indivizii slabi ajung dependenţi de droguri.
Dar realitatea este că opusul este adevărat: dependenţii de droguri
devin indivizi slabi. Nimeni nu consumă droguri pentru a ajunge
dependent de ele. Oamenii iau droguri din diverse motive, între care
dorinţa de a evada din realitate, de a se adapta vieţii cotidiene sau de a fi
acceptaţi de ceilalţi.
                6. Se spune că abuzul de droguri este o crimă „fără victime“,
                  deoarece el vatămă doar pe cel care le consumă.
Dar realitatea este că în timp ce sănătatea şşansele unei vieţi
productive sunt puse în pericol prin consumul individual de droguri,
individul nu este singurul care suferă. Familia suferă şi ea, lipsită de
armonie şi îndurerată să fie martorul autodistrugerii celui iubit.
               7. Se spune că dacă o persoană doreşte să ia droguri, guvernul
                     n-ar trebui să se amestece.
Dar realitatea este că drepturile legitime ale individului trebuie să
concorde cu siguranţşi bunăstarea populaţiei în general. Nici un individ
nu are dreptul de a se comporta într-un mod distructiv pentru ceilalţi.
                8. Se spune că toţi dependenţii de droguri ar trebui închişi.
Dar realitatea este că închiderea unui dependent de droguri nu va
rezolva problema. Consumatorii de droguri au comis o crimă, dar
dezintoxicarea, tratamentul şi reabilitarea individului sunt esenţiale
pentru ca el să trăiască fără droguri. A trimite un dependent de droguri la
închisoare nu contribuie la vindecarea bolii şi, odată eliberat, acesta se va
întoarce la stilul de viaţă anterior.
                9. Se spune că din cultivarea plantelor pentru droguri fermierul
                      sărac obţine bani.
Dar realitatea este că acest gen de activitate ilegală creează o
economie bazată în mod artifical pe bani, făcându-l pe fermier complet
dependent de banii proveniţi de la traficanţii de droguri, aşezându-l la
bunul plac al acestora şi în opoziţie cu guvernul.
                10. Se spune despre comerţul ambulant cu droguri că este un
                          mijloc prin care cei săraci pot câştiga bani.
Dar realitatea este că cei mai mulţi dintre aceşti traficanţi
ambulanţi sunt sau devin dependenţi de droguri. Banii pe care-i câştigă
nu-i pot ajuta nici pe ei nici familiile lor; de-abia le susţin viciul. Fiecare
individ care vinde droguri pe stradă este ultima verigă dintr-un lanţ de
activitate criminală, care distruge vieţi, terorizează cetăţeni şi cartiere
întregi.
                11. Consumul de droguri, se spune, este un mod de viaţă în
                   unele ţări; de ce să fie schimbat?
Dar realitatea este că în unele zone în care consumul de droguri
este un lucru obişnuit, dezvoltarea economică poate fi serios întârziată.
Faptul este valabil atât în ţările în curs de dezvoltare, cât şi în cele
industrializate.
                 12. Se spune că cetăţeanul de rând nu este deloc atins de ceea
                                ce fac traficanţii de droguri.
Realitatea este însă că până şi cel care nu consumă droguri ilegale
are de suferit de pe urma traficanţilor. Traficul cu droguri este foarte bine
organizat şi foarte sofisticat. Cu toţii suntem afectaţţntr-un fel sau altul
de traficul de droguri. Unii consideră că pot scăpa de droguri prin terapia
de grup, alţii prin psihoanaliză şi alţii cu ajutorul lui Dumnezeu.
                  13. De ce, se spune, să nu fie lăsată fiecare ţară să-şi rezolve
                       problema traficului cu droguri?
Cultivarea ilegală a plantelor pentru narcotice se face în zone greu
accesibile ale ţărilor producătoare, zone aflate adesea dincolo de
controlul eficient al guvernelor centrale. Mai mult, dacă legile împotriva
producţiei şi traficului se înăspresc într-o anume ţară, traficanţii se mută
într-un loc mai sigur din regiune. Fără efortul de cooperare între naţiuni,
ar fi extrem de dificil să fie reduse activităţile grupurilor criminale de
trafic.
                        14. Se spune că problema este atât de vastă încât nu poate fi
                              soluţionată.
Realitatea este că problema drogurilor nu poate fi soluţionată întro
zi sau într-un an, dar, prin participarea activă a popoarelor,
organizaţiilor şi naţiunilor, ea poate fi în cele din urmă rezolvată.

                               NU EXISTA DROGURI UŞOARE SAU DROGURI GRELE
                                                                 EXISTĂ DROGURI!!!
                           CARACATIŢA DROGURILOR ÎŞI ÎNTINDE TENTACULELE
                   Cei mai mari consumatori de droguri sunt tinerii. Prima oară,
drogul este consumat din curiozitate, mai rar din cauza unui eşec pe plan
familial, social sau profesional. Când nu mai sunt în stare să facă faţă
complexităţii vieţii moderne, încep să consume stupefiante. De cele mai
multe ori sunt victime ale acestui viciu dintr-o slăbiciune“ şi nu din
cauze sociale obiective. Tendinţa de a gusta“ un drog este pentru tineri
foarte mare. Pe acest lucru se bazează traficanţii. Ei încearcă să plaseze
stupefiantele în discoteci, licee, facultăţi sau în parcuri. La început,
drogul este oferit gratuit sau la un preţ derizoriu. După ce au trecut
efectele lui, novicele“ vrea să folosească din nou drogul, pentru că i-a
plăcut starea euforică, de beatitudine, pe care i-a provocat-o. De aici
până la dependenţă nu mai este decât un pas. Şi atunci, noul consumator
începe să-l caute pe cel care i-a oferit prima oară droguri. Aceasta este
metoda prin care traficanţii îşi atrag noii clienţi. Odată prinşi în
mrejele“ drogului, consumatorii nu mai au aproape nici o scăpare.
Vânzătorii de iluzii“ îşi recrutează prada“ din rândul celor care dispun
de bani sau dintre cei care fac parte din lumea interlopă. Cei din urmă:
prostituate, peşti, bişniţari, pot oferi servicii în natură sau bani pentru
a-şi procura doza necesară de la traficanţi. Mulţi dintre liceeni sau
studenţcad în capcanele“ întinse abil de cunoscători prin intermediul
colegilor sau prietenilor. Uneori nu ştiu când consumă prima oară.
Fraierii“ (cum sunt denumiţi necunoscătorii) fumează ţigară, crezând
că este una obişnuită sau beau o băutură în care li s-a pus o doză de
stupefiant. Reacţiile nu întârzie să apară, dar sunt plăcute. Alteori, ei sunt
stârniţi de curiozitate, din teribilism, din dorinţa de a epata, de a se da
mari sau şmecheri, în faţa celorlalţi. Unii consumatori îşi abandonează
studiile şi chiar familiile. Pentru a face rost de bani ajung să vândă
diverse lucruri din casă. Când nu-şi mai permit să-şi procure doza
necesară, devin dealeri sau încep să se prostitueze.
                                           Iubiţi credincioşi,
                            DROGURILE DEVIN REPEDE O OBIŞNUINŢADacă neam
învoit cu gândul am şi căzut în acest greu şi urât păcat aşa cum se
întâmplă şi cu fumătorii şi beţivii„Nu puteţi să slujiţi lui Dumnezeu şi
lui Mamona (droguri, beţie, curvie...) (Matei 6:24)Din această stare nu
mai putem ieşi decât cu ajutorul lui Dumnezeu şi prin reinserţie socială.
Să ne fie clar un lucru:
                         DROGURILE NU TE FAC LIBER. Cine se droghează
păcătuieşte, este rob al păcatului fiindcă autorul moral al păcatului este
diavolul care„De la început, a fost ucigător de oameni“ (Ioan 8:44).
Iată ce ne spune Dumnezeu prin Sfântul Apostol Pavel„Domnul este
Duh şi unde este Duhul Domnului, acolo este libertate“ (2 Corinteni
3:17)Diavolul ne înrobeşte prin droguri, iar Dumnezeu ne face liberi
dacă nu mai păcătuim şi ne întoarcem la El.
                      DROGURILE NU-ŢI REZOLVĂ PROBLEMELEAvem ca o
dovadă a acestei afirmaţii preasfintele cuvinte ale Mântuitorului nostru
Iisus Hristos„Fără Mine nimic nu puteţi face“ (Ioan 15:5)Prin
urmare rezolvarea problemelor noastre sufleteşti sau materiale o putem
avea doar de la Dumnezeu (este adevărat că prin oameni) dacăşi numai
dacă, o vom cere„Cereţşi vi se va da; căutaţşi veţi afla; bateţşi vi
se va deschide“ (Matei 7:7). Eşti la necaz, la strâmtorare? Pune-te în
genunchi la icoană, aprinde candela de masă, aprinde-ţi candela
sufletului tău citind vreme de 40 de zile Acatistul Domnului nostru Iisus
Hristos, Paraclisul Maicii Domnului şi apoi cere toate câte le voieşti! Nu
lipsi Duminica de la Biserică! Posteşte! Spovedeşte-te! Împărtăşeşte-te!
Fă-ţi timp şi pentru sufletul tăşi roagă-te cât de mult căci rugăciunea
este cea mai mare putere de pe pământ şi pe aripile rugăciunii Dumnezeu
coboară la tine şi tu te urci la Dumnezeu.
                     DROGURILE POT DUCE LA SINUCIDERE. Trebuie să ştim
că Dumnezeu nu iartă în vecii vecilor două păcate: ATEISMUL (cei
care mor necrezând în El) şSINUCIDEREA, fiindcă sunt păcate
împotriva Dumnezeu Duhului Sfânt„Adevărat grăiesc vouă, că toate
vor fi iertate fiilor oamenilor, păcatele şi hulele care vor fi hulit; dar
cine va huli împotriva Duhului Sfânt nu are iertare în veac, şi este
vinovat de osândă veşnică“ (Marcu 3:28-29)Diavolul atât aşteaptă de
fapt de la cei care se droghează SINUCIDEREA - pentru ca apoi să le
ducă sufletul pe veşnicie în chinurile iadului.
Şi atunci, după ce am lămurit toate aceste lucruri în sufletele noastre
apare această întrebare:
       CINE POARTĂ VINA PENTRU CEI CARE SE DROGHEAZĂ?
                Este o întrebare grea, apăsătoare, şi nu-i uşor a răspunde la ea,
pentru că adevărul îl ştie numai Dumnezeu, căci El este Atoateştiutor. De
vină este omul respectiv, societatea şi părinţii. Dar cea mai mare vină o
au părinţii care nu au descoperit copiilor mărgăritarul cel mai de preţ“ -
credinţa ortodoxă„Să nu iei mâna ta de pe fiul tăşi de pe fiica ta, ci
să-i înveţi din tinereţe frica de Dumnezeu“ (Didahia celor 12 Apostoli
4:9). Nu-i de ajuns să le oferim copiilor noştri hrană, adăpost şi bani de
buzunar. După Botez, până la vârsta de 7 ani, copiii trebuie împărtăşiţi la
fiecare 40 de zile fără spovedanie, trebuie învăţaţi să spună rugăciunile
dimineţii, rugăciunile serii, să-i ducem de mânuţă în fiecare Duminică la
Biserică, să ţină şi ei post cel puţin Miercurea şi Vinerea, să se roage ori
de câte ori se aşază la masă, să-i mulţumească lui Dumnezeu pentru
toate, iar după vârsta de şapte ani să fie duşi la spovedanie şi împărtăşanie
cel puţin în cele patru posturi mari ale anului.

          DE CE ÎNGĂDUIM COPIILOR NOŞTRI SĂ MEARGĂ LA
                                  MEDITAŢIE DUMINICA,
                           ÎN TIMPUL SFINTEI LITURGHII?

Greşim mai ales noi părinţii, dar şi profesorii care programează
meditaţiile în acele ore nepotrivite. Părinţii trebuie să se roage la
Dumnezeu pentru copiii căzuţi în patima drogurilor. Rugăciunile
părinţilor pentru copiii lor trec şi prin piatră“ (au mare putere) şi
Dumnezeu le va deschide copiilor uşi de întoarcere.

                      SĂ NU UITĂM PRINCIPALELE RISCURI:
     ► producerea unui acccident sub influenţa drogurilor,
     ► cîteva categorii de droguri pot îngreuna sau bloca respiraţia;
     ► supradoza poate duce la inconştienţă sau chiar la moarte;
     ► dependenţa, după utilizarea regulată.

       Drogurile pot produce confuzie sau halucinaţie. Pot provoca stări
emotive necontrolate sau alte dereglări mentale serioase. Deosebit de
periculos este, spre exemplu, G.H.B. - numit ş„drogul violului“,
folosit îndeosebi în discoteci. Numai o picătură de G.H.B. pusă într-un
pahar cu apă şi persoana trece în inconştienţă (nu se opune violului)şi
totul se sfârşeşte cu amnezie, adică nu-şi mai aminteşte nimic din ceea ce
a făcut. Cei care iau heroină pentru prima oară au stări violente de rău.
Dacă un consumator de droguri începe să se injecteze, acest lucru poate
genera infecţii, otrăviri ale sângelui sau chiar infecţie de HIV-SIDA.

                           IAR ÎN CAZ DE URGENŢĂ 

                     Să sperăm că nu se întâmplă, dar dacă colegul sau colega
dumneavoastră ia o supradoză şi îl (o) găsiţi inconştient(ăeste important
să ştiţi ce să faceţi. Puteţi să-i salvaţi viaţa. Primul lucru: asiguraţi-vă că
are aer proaspăt. Asezaţi-l pe o parte şi supravegheaţi-l pentru a nu
inhala voma. Chemaţi medicul de urgenţă sau o ambulanţă. Adunaţi
orice praf, tabletă sau orice ar fi putut fi folosit şi duceţi-le la spital
pentru analize.
Sunt tot mai clare semnalele din care rezultă că în unele centre
universitare şi licee se vând şi se consumă droguri şi de aceea
         VĂ RUGĂM ÎN MOD EXPRES:
    ♦ Nu încercaţi consumul de droguri întrucât veţi deveni în mod sigur
dependent de ele.
   ♦ Nu intraţi în relaţii cu plasatorii şi consumatorii de droguri.
    ♦ Nu acceptaţi intrarea în reţeaua traficanţilor de droguri, oricâte
avantaje aţi obţine, gândiţi-vă la implicaţiile finale ale afacerilor cu
droguri, precum şi la durerea şi suferinţa provocată celor dragi
vouă.
BIBLIOGRAFIE: Biblia E.I.B.M., Bucureşti, 1988; Stelian Şurlea, Bomba drogurilor“ Editura
Humanitas, Bucureşti, 1991. http://www.razmania.home.ro/colab/droguri.html;

Postări populare

Arhivă blog

PENTRU VIZITATORI

PENTRU CEI CARE AU AJUNS AICI
LE SPUN,, BINE ATI VENIT"

PENTRU CEI CARE AU CITIT
,,SA VA FIE DE FOLOS"

PENTRU CEI CARE COMENTEAZA..
,,SA FIE ELIBERATI"

PENTRU CEI CARE PLEACA..
,,SA FITI BINECUVANTATI"


Cel ce crede, se teme; cel ce se teme, se smereste; cel ce se smereste, se îmblânzeste; cel blând, pazeste poruncile; cel ce pazeste poruncile se lumineaza; cel luminat se împartaseste de tainele Cuvântului dumnezeiesc. (Sfântul Maxim Marturisitorul)

BIBLIA ORTODOXA AUDIO