sâmbătă, 18 februarie 2017

CĂUTAȚI CREDINȚA!

FIE DOAMNE MILA TA SPRE NOI, ASA CUM AM NĂDĂJDUIT INTRU TINE! BINECUVANTEAZĂ-NE DOAMNE SI NU NE PEDEPSI PENTRU PĂCATELE NOASTRE...de Preot Sorin Croitoru
Căutați credința ce deschide porți,
Căutați credința ce învie morți.
Numai ea ridică mințile la Cer,
Dacă ea lipsește, sufletele pier..
Căutați credința ce aduce har,
Fără ea necazul este în zadar.
Fără ea durerea nu e cu folos,
Fără ea, în viață pierdem ce-i frumos!
Viața în credință se va face Rai:
Vor veni din ceruri îngeri în alai.
Vor privi cu grijă sfinții cei de Sus
Spre acei ce-'n viață cred în Domn Iisus!
Căutați credința ce se face scut,
Căci vrăjmașii negri dinții își ascut..
Unde nu-i credință, groaznic vor mușca,
Răni ucigătoare ei vor provoca!
Soarele se-ascunde deseori în nori,
Iar credința tare, moare uneori.
Fără soare cerul este mohorât,
Fără de credință, traiul e urât!
Mă aflam la poarta Raiului (în vis).
Am pierdut credința și poarta s-a închis..
Am strigat: "Iisuse, vreau să intru-acum"!
Însă-atuncea Raiul dispăru în fum..
Și mi-am zis: credința s-o păstrezi de-o ai,
Căci ea luminează calea cea spre Rai,
Fără ea se pierde mintea pe poteci,
Fericit e omul ce n-o pierde-'n veci!
amin

NOSTALGII..

FIE DOAMNE MILA TA SPRE NOI, ASA CUM AM NĂDĂJDUIT INTRU TINE! BINECUVANTEAZĂ-NE DOAMNE SI NU NE PEDEPSI PENTRU PĂCATELE NOASTRE... de...