Postări

Se afișează postări din iunie, 2016

Biserica Azi Despre Jertfa Mantuitorului cu Pr Prof Univ Dr Istodor ...

Imagine
FIE DOAMNE MILA TA SPRE NOI, ASA CUM AM NADAJDUIT INTRU TINE!BINECUVANTEAZA-NE DOAMNE SI NU NE PEDEPSI PENTRU PACATELE NOASTRE...

Rugăciune pentru vrăjmași

Imagine
FIE DOAMNE MILA TA SPRE NOI, ASA CUM AM NADAJDUIT INTRU TINE! BINECUVANTEAZA-NE DOAMNE SI NU NE PEDEPSI PENTRU PACATELE NOASTRE...Doamne binecuvântează pe vrăjmaşii mei! Şi eu îi binecuvântez şi nu-i blestem! Vrăjmaşii m-au împins şi mai mult spre Tine, în braţele Tale, mai mult decât prietenii. Aceştia m-au legat de pământ şi mi-au răsturnat orice nădejde spre pământ. Vrăjmaşii m-au făcut străin faţă de împărăţiile pământeşti şi un locuitor netrebnic, faţă de pământ. Precum o fiară prigonită, aşa şi eu, prigonit fiind, în faţa vrăjmaşilor, am aflat un adăpost mai sigur, ascunzându-mă sub cortul Tău, unde nici vrăjmaşii, nici prietenii, nu pot pierde sufletul meu.
Doamne, binecuvântează pe vrăjmaşii mei! Şi eu îi binecuvântez şi nu-i blestem. Ei au mărturisit în locul meu păcatele mele în faţa lumii. Ei m-au biciuit, când eu m-am cruţat de biciuire. Ei m-au chinuit atunci când eu am fugit de chinuri.
Ei m-au hulit atunci când eu m-am măgulit pe mine însumi.
Ei m-au scuipat atunci cân…

Crucea

Imagine
FIE DOAMNE MILA TA SPRE NOI, ASA CUM AM NADAJDUIT INTRU TINE! BINECUVANTEAZA-NE DOAMNE SI NU NE PEDEPSI PENTRU PACATELE NOASTRE...Crucea mea îmi pare Doamne
Că se face tot mai grea,
Uneori îți cer în rugă
Să mai tai un pic din ea... Tu știi toate câte pot
Mult mai bine decât mine
Și îmi dai puteri să duc
Doar atât cât se cuvine! Când strivită sunt pe cale
De prea multă neputință,
Simon însuși mă ridică
Și îmi dă mereu voință! El îmi duce Crucea-n spate
Cu credință și putere,
Dragostea ce i-ai trimis-o
Este mare lui avere! Tu mă iartă de îndrăzneala
De a spune că mi-e greu
Când privesc la Crucea Ta,
Lut uscat mă simt și eu! Și te rog cu apă vie
Să stropești a mea ființă
Mă dezleg de mine Tată,
Într-un ceas de pocăință! Din potirul de Lumină
Să îmi dai un strop aș vrea
Prin Cuvinte și în faptă
Să duc Mare Slava Ta! 03.04.2016 http://confluente.ro/camelia_cristea_1459709921.html foto sursa internet Camelia Cristea

Crucea

Imagine
FIE DOAMNE MILA TA SPRE NOI, ASA CUM AM NADAJDUIT INTRU TINE! BINECUVANTEAZA-NE DOAMNE SI NU NE PEDEPSI PENTRU PACATELE NOASTRE...


Crucea mea îmi pare Doamne
Că se face tot mai grea,
Uneori îți cer în rugă
Să mai tai un pic din ea... Tu știi toate câte pot
Mult mai bine decât mine
Și îmi dai puteri să duc
Doar atât cât se cuvine! Când strivită sunt pe cale
De prea multă neputință,
Simon însuși mă ridică
Și îmi dă mereu voință! El îmi duce Crucea-n spate
Cu credință și putere,
Dragostea ce i-ai trimis-o
Este mare lui avere! Tu mă iartă de îndrăzneala
De a spune că mi-e greu
Când privesc la Crucea Ta,
Lut uscat mă simt și eu! Și te rog cu apă vie
Să stropești a mea ființă
Mă dezleg de mine Tată,
Într-un ceas de pocăință! Din potirul de Lumină
Să îmi dai un strop aș vrea
Prin Cuvinte și în faptă
Să duc Mare Slava Ta! 03.04.2016 http://confluente.ro/camelia_cristea_1459709921.html foto sursa internet Camelia Cristea

Ghiveciul de flori

Imagine
FIE DOAMNE MILA TA SPRE NOI, ASA CUM AM NADAJDUIT INTRU TINE! BINECUVANTEAZA-NE DOAMNE SI NU NE PEDEPSI PENTRU PACATELE NOASTRE...Observati un fenomen interesant în natură. Când sădesti o plantă într-un ghiveci mai mare sau într-un ciubăr, ea îsi dezvolta îndeosebi rădăcinile. Sloboade în adânc mai multe ramificatii, în schimb partea de la suprafată se dezvolta mai putin, dă ramuri, frunze si flori sarace. Când sădirea se face într-un ghiveci mai mic, atunci si rădăcina care se formează va fi mai mică, planta creste repede în sus, dă frunze si flori frumoase (dacă e dintre acelea care dau flori).

Oare nu se întâmplă asa si cu omul?

Când trăieste având de toate, nestingherit, în belsug si satisfactii, sporeste în cele de jos, ale pântecelui, sufletul însă îi ramâne chircit, sterp la fapte bune.

Când trăieste în constrângere, în sărăcie, boala, necazuri, supărări, într-un cuvânt, cand partea animalică îi este obligată la anumite privatiuni, creste duhovniceste, dă flori de virtute, s…

DESPRE PREFACEREA SFINTELOR

Imagine
FIE DOAMNE MILA TA SPRE NOI, ASA CUM AM NADAJDUIT INTRU TINE! BINECUVANTEAZA-NE DOAMNE SI NU NE PEDEPSI PENTRU PACATELE NOASTRE

Momentul prefacerii sfintelor este cel mai dumnezeiesc moment. Este momentul când Dumnezeu se coboară la om, când divinul este atins de preotul-om şi de prezenţii credincioşi. Este momentul când Dumnezeu cel nemărginit este încăput, când cerul se micşorează şi este cuprins în mâna omului şi în Paharul Potirului, când Slava cea neîncăpută, o încape Sfântul Potir şi este înălţată de mâinile omeneşti cu chemarea: „Cu frică de Dumnezeu, cu credinţă şi cu dragoste să vă apropiaţi”. Este momentul deosebit pe care-l oferă Dumnezeu omului, încât şi „sfinţii îngeri doresc să privească şi să se îndulcească dedumnezeiasca şi Sfânta Liturghie”. Oricât ne-am strădui noi să îmbrăcăm cu cuvinte din cele mai înălţătoare acest moment, nu reuşim să exprimăm frumuseţea lui. Sunt prea puţine cuvintele omeneşti pentru a descrie slava şi frumuseţea nemărginită a dumnezeiescului mom…

Eu ,păcătosul!

Imagine
FIE DOAMNE MILA TA SPRE NOI, ASA CUM AM NADAJDUIT INTRU TINE! BINECUVANTEAZA-NE DOAMNE SI NU NE PEDEPSI PENTRU PACATELE NOASTRE...Mi-e sufletul de gheață
În trupu-mi de pământ,
N-am reușit o viață
Să apăr ce e sfânt!
Porunca ta,Hristoase,
De multe ori călcând
M-am depărtat de Tine
Iubitul meu Cuvânt!

O haină,nu ti-am dat-o
Când gol ,te-am întâlnit,
Un blid ,măcar o pâine
Când erai flămânzit,
N-am înmulțit talanții
Spre mântuirea mea,
Iar cel de lângă mine,
Iubirea-mi,n-o simțea!

Iar când, "Stăpânul viei"
De rod , mă va-întreba,
Cu candela în mâna,fără ulei în ea,
Ce voi putea a-Ți spune în apărarea mea?
În marea-Ți bunătate,iertare am să -Ți cer
Să nu mă lași Hristoase,să nu mă lasi să pier!
(Costel Ursu)

BINECUVÂNTAȚII TATĂLUI MEU!

Imagine
FIE DOAMNE MILA TA SPRE NOI, ASA CUM AM NADAJDUIT INTRU TINE! BINECUVANTEAZA-NE DOAMNE SI NU NE PEDEPSI PENTRU PACATELE NOASTRE...


Când liturghia vieții  
Sfârșitu-și va afla,
Iar sufletul ,cu teamă  
Spre Tatăl va pleca,  

Lăsând in urma viața,
Trăită cu suspin,  
Născută din durere
Sfârșită c-un "Amin",

Să nu-mi Spui de păcate,
De răul ce-am facut
De patimile multe,  
De timpul meu pierdut,  

Departe de "Viată" ,de "Adevăr" , de "Cale"
De binecuvantarea Dumnezeirii Tale,
Să -mi spui ,de-i cu putință,
La Tine , toate sânt!

Cuvintele divine , rostite de "Cuvânt",
Cuvintele ce- n viată,,
Pe urme-Ți, m-au purtat
"Iertate îți sânt toate! Ești binecuvântat"!

(Costel Ursu)

Înălțarea Domnului!

Imagine
FIE DOAMNE MILA TA SPRE NOI, ASA CUM AM NADAJDUIT INTRU TINE! BINECUVANTEAZA-NE DOAMNE SI NU NE PEDEPSI PENTRU PACATELE NOASTRE...
Apostolii Tăi,Doamne,rămas-au întristați,
Văzând,Dumnezeiasca-Ți înălțare!
Credeau că vor rămâne-n veci,nemângâiați,
De Duhul Sfânt,însă,vor fi ei luminați,
Credinţa în Hristos,vestind în lumea mare! Și s-au mirat,uitându-se spre ceruri,
Iar îngerii,mirarea lor văzând le-au spus:
Cu Slavă,iarăși va veni,El,Dumnezeu-Iisus,
Îl veti vedea din nou,pe-un nor venind de sus,
Când omenirea va trăi,cele din urmă vremuri! Iar printre voi,trimis-a El ,Mângâietor,
Pe Duhul Sfânt,cel din Treime,mult slăvit,
Ce pe pământ va fi cu voi,in vecii vecilor,
Călăuzind spre mântuire,pașii tuturor,
La casa,care-n ceruri, nouă,Tatăl ,ne-a gătit! Înalță-ne ,din marea de păcate,
Căci noi suntem nevrednici și neputincioşi!
Și doar milostivirea Ta,mai poate,
Să mântuiască sufletele noastre,toate,
De-n viață,Ți-om sluji umili și credincioși! Înalță Doamne,sufletele noastre,
Căci Tu …