Rugăciune pentru vrăjmaşi

FIE DOAMNE MILA TA SPRE NOI, ASA CUM AM NADAJDUIT INTRU TINE! BINECUVANTEAZA-NE DOAMNE SI NU NE PEDEPSI PENTRU PACATELE NOASTRE...               Doamne Iisuse Hristoase Dumnezeul meu, ai milă de toţi
vrăjmaşii de pretutindeni, fiind şi ei zidirea Ta; ai milă de cei ce
mă urăsc, de cei ce se sfădesc cu mine şi mă ocărăsc şi de cei ce mă
vorbesc de rău. Să nu pătimească nici un rău din cauza mea mult
întinatul, nici unul din fraţii şi surorile mele, nici în acest veac,
nici în cel ce va să vie, nici în ceasul morţii, nici în văzduh, nici în
ceasul judecăţii, ci zdruncină şi spulberă pe vicleanul diavol care
învrăjbeşte pe dânşii asupra mea.
Eu ştiu Stăpâne Iubitorule de oameni, că cel viclean şi
înşelător demon îi învrăjbeşte pe dânşii asupra mea.
Te rog Doamne Dumnezeul meu, aşa cum nu Ţi-ai întors faţa
Ta de la mine, ori de câte ori am greşit cerând iertare şi
milostivindu-Te M-ai iertat, şi pe fraţii şi surorile mele, cele după
trup sau după duh, care mă denigrează pe mine, mult întinatul
robul Tău, nu-i întoarce de la faţa Ta ci îi sfinţeşte şi îi luminează
şi pe dânşii în vecii, vecilor. Amin! (Text din cartea de rugăciuni
tipărită cu binecuvântarea Prea Fericitului patriarh al Bisericii
Ortodoxe Române, Justinian 1901-1977).


Postări populare de pe acest blog

Postul fara rugaciune nu ne apropie de Dumnezeu

CATEVA PROOROCII DESPRE SFARSITUL LUMII

Cât putem ierta?

AICI -CANTARI BISERICESTI- LITURGICE

Care e rugăciunea primită de Dumnezeu?