Postări

Se afișează postări din noiembrie, 2015

Rugăciune pentru vrăjmaşi

Imagine
FIE DOAMNE MILA TA SPRE NOI, ASA CUM AM NADAJDUIT INTRU TINE! BINECUVANTEAZA-NE DOAMNE SI NU NE PEDEPSI PENTRU PACATELE NOASTRE...               Doamne Iisuse Hristoase Dumnezeul meu, ai milăde toţi vrăjmaşii de pretutindeni, fiind şi ei zidirea Ta; ai milăde cei ce măurăsc, de cei ce se sfădesc cu mine şi măocărăsc şi de cei ce mă vorbesc de rău. Sănu pătimeascănici un rău din cauza mea mult întinatul, nici unul din fraţii şi surorile mele, nici în acest veac, nici în cel ce va săvie, nici în ceasul morţii, nici în văzduh, nici în ceasul judecăţii, ci zdruncinăşi spulberăpe vicleanul diavol care învrăjbeşte pe dânşii asupra mea. Eu ştiu Stăpâne Iubitorule de oameni, căcel viclean şi înşelător demon îi învrăjbeşte pe dânşii asupra mea. Te rog Doamne Dumnezeul meu, aşa cum nu Ţi-ai întors faţa Ta de la mine, ori de câte ori am greşit cerând iertare şi milostivindu-Te M-ai iertat, şi pe fraţii şi surorile mele, cele după trup sau dupăduh, care mădenigreazăpe mine, mult întinatul robul Tău, nu-i î…

Câinele în oglindă

Imagine
FIE DOAMNE MILA TA SPRE NOI, ASA CUM AM NADAJDUIT INTRU TINE! BINECUVANTEAZA-NE DOAMNE SI NU NE PEDEPSI PENTRU PACATELE NOASTRE... Rătăcind pe ici, pe colo, un câine uriaş ajunse într-o odaie care avea pe toţi pereţii oglinzi imense. Astfel se văzu dintr-o dată înconjurat de câini. Se înfurie, începu să scrâşnească din dinţi şi să mârâie. Fireşte, şi câinii din oglindă făcură la fel, descoperindu-şi colţii fioroşi. Câinele nostru începu să se învârtă vertiginos într-o parte şi în alta pentru a se apăra de atacatori, după care - lătrând cu furie - se aruncă asupra unuia dintre presupuşii săi adversari. În urma puternicei izbituri în oglindă, căzu la pământ fără suflare şi plin de sânge. Dacă ar fi dat din coadă prieteneşte o singură dată, toţi câinii ar fi răspuns în acelaşi fel. Şi întâlnirea lor ar fi fost o sărbătoare. GĂSIM TOTDEAUNA CEEA CE CĂUTĂM!!!

Nu te opri niciodată la nivelul lor

Imagine
FIE DOAMNE MILA TA SPRE NOI, ASA CUM AM NADAJDUIT INTRU TINE! BINECUVANTEAZA-NE DOAMNE SI NU NE PEDEPSI PENTRU PACATELE NOASTRE...


         Iată ce ar trebui să spunem când ne gândim la oamenii ce ne-au făcut răuNu măvoi opri la nivelul duşmanului meu. Nu măvoi opri la nivelul celui ce măurăşte. Nu măvoi opri la nivelul celui ce măbatjocoreşte. Nu măvoi opri la nivelul celui crud. Aşa am putea să tălmăcim cuvintele lui HristosSănu răsplăteşti răul cu rău, căci în acest fel te înjoseşti singur. Iubiţi pe vrăjmaşii voştri ş

Lemnele şi focul

Imagine
FIE DOAMNE MILA TA SPRE NOI, ASA CUM AM NADAJDUIT INTRU TINE! BINECUVANTEAZA-NE DOAMNE SI NU NE PEDEPSI PENTRU PACATELE NOASTRE...


 Să băgăm de seamă că lemnele ce ard în foc ne pot fi şi ele o predică minunată şi un ajutor preţios pentru înţelegerea Sfintei Evanghelii despre dragostea lui Dumnezeu.
De ce ard lemnele când le aprindem? Învăţaţii au aflat că lemnele când ard nu fac altceva decât să dea înapoi căldura pe care au absorbit-o din razele şi căldura soarelui. Focul nu este, aşadar, altceva decât o căldură a soarelui pe care lemnele au absorbit-o în ele şi, când le aprindem, ne-o dau nouă. În această asemănare trebuie să fim şi noi faţă de iubirea Tatălui Ceresc. Soarele şi izvorul iubirii noastre este Dumnezeu şi Jertfa cea Sfântă a Fiului Său. Iubirea ce o primim noi neîncetat din acest izvor infinit, trebuie să o dăm şi noi mai departe. O, ce lucru fioros se vede în ziua de azi! Lemnele cele neînsufleţite ne dau nouă căldura primită de la soare, însă noi nu dăm nimic. Lemne…

Bubosul putrezit preamărea pe Dumnezeu

Imagine
FIE DOAMNE MILA TA SPRE NOI, ASA CUM AM NADAJDUIT INTRU TINE! BINECUVANTEAZA-NE DOAMNE SI NU NE PEDEPSI PENTRU PACATELE NOASTRE...


                                                          (aranjament preot Ioan)
     Un prinţ creştin dintr-o ţară depărtată, vrând a-şi împrăştia norii negri ai feluritelor griji ce-l torturau, a plecat la vânătoare însoţit de mai mulţi curteni ai săi. Străbătând el pădurile seculare de pe dealuri şi din creierii munţilor, deodată au observat în depărtare o cireadă de cerbi. Fiecare din vânători s-a luat cu câinele său de vânătoare după câte un cerb, pentru a-l vâna. Prinţul şi-a îndreptat privirile spre cel mai mare cerb şi alerga cu câinii săi de vânătoare pe urmele lui. După câtva timp de alergare, pierzând urma cerbului, s-a aşezat pe trunchiul unui copac, ca să se odihnească puţin, şi pentru a trage cu urechea să vadă încotro se aud câinii şi tovarăşii săi. Cum sta el aşa, ascultând cu încordare, deodată auzi vibrând straturile aerului de prin văi şi simţi gla…

Puncte de vedere despre valoarea omului

Imagine
FIE DOAMNE MILA TA SPRE NOI, ASA CUM AM NADAJDUIT INTRU TINE! BINECUVANTEAZA-NE DOAMNE SI NU NE PEDEPSI PENTRU PACATELE NOASTRE...


Oamenii văd adevărul /Fiecare-n felul său / Nu în felul lui cel unic / De-aici vine-atâta rău. 

 Un om de ştiinţă, mare învăţat, a cercetat cam ce valoare are corpul omenesc şi a constatat că un corp în greutate de 65 de kg, conţine 45 kg de apă şi grăsime, din care s-ar putea fabrica 7 kg de săpun, conţine cărbune pentru mină a 900 de creioane, fosfor pentru vârful a 2500 de chibrituri,fier pentru un cui mare, var pentru a spoi 20 m pătraţi de zid, puţin magneziu, foarte puţin sulf, sodiu, care abia dacă se ridică toate la câteva sute de mii de lei.
 Unii văd în om o mână de ţărână, alţii un număr oarecare de elemente materiale fără o valoare deosebită. Unii văd în el numai forţă de muncă. Alţii văd un număr de statistică sau de inventar, un robot care se conduce şi se manevrează ca o simplă maşină. Religia creştină vede în om, chipul lui Dumnez…

Timpul

Imagine
FIE DOAMNE MILA TA SPRE NOI, ASA CUM AM NADAJDUIT INTRU TINE! BINECUVANTEAZA-NE DOAMNE SI NU NE PEDEPSI PENTRU PACATELE NOASTRE...


În Psalmul 89:10-11, proorocul David spune: Anii noştri s-au socotit ca pânza unui păianjen; zilele anilor noştri sunt şaptezeci de ani. Iar de vor fi în putere optzeci de ani şi ce este mai mult decât aceştia, ostenelă şi durere. Viaţa omului se aseamănă cel mai bine cu scurgerea unei ape, care fie zi, fie noapte, fie limpede, fie tulbure, se scurge neîncetat. Aşa este şi viaţa omului: fie sănătos, fie bolnav, fie în bucurii, fie în necazuri, viaţa tot trece, aşa cum curge apa. De aceea suntem datori să folosim cât mai bine fiecare zi, că nu ştim cât mai avem. Să facem precum în vremea iernii când zilele sunt scurte şi trebuie să ne grăbim cu lucrul nostru, sau călători fiind, ne silim a merge repede pentru a ne atinge scopul călătoriei. Asta pentru a nu păţi ca acei oameni care fiind plecaţi la pescuit cu barca, o furtună puternică