UN ALTFEL DE POST


                                        Un altfel de post
                                             
                                                                          Preot Ioan

Renunţă la a-i mai judeca pe alţii:

► Fiecare din voi va da seama despre sine lui Dumnezeu. Deci să nu ne mai judecăm unii pe alţii, ci mai degrabă judecaţi aceasta: Să nu daţi fratelui prilej de poticnire sau de sminteală
(Romani 14:12-13).
Renunţă la a mai spune cuvinte care rănesc:
► Pentru orice cuvânt deşert, pe care-l vor rosti, oamenii vor da seamă în ziua judecăţii (Matei 12:36).
Renunţă la a mai fi nemulţumit:
► Daţi mulţumire PENTRU TOATE, căci aceasta este voia lui
Dumnezeu, întru Hristos Iisus, pentru voi (1 Tesaloniceni 5:18).
Ţine post de nervi:
► Mânia omului nu lucrează dreptatea lui Dumnezeu (Iacov
1:20).
► Oricine se mânie pe fratele său vrednic va fi de osândă
(Matei 5:22).
Ţine post de pesimism:

► Că spre Mine a nădăjduit şi-l voi izbăvi pe El, zice Domnul, îl voi acoperi pe el că a cunoscut numele Meu (Psalm 90:14).
Ţine post de preocupări inutile:
► Răscumpăraţi vremea, căci zilele rele sunt. (Efeseni 5:16)
► Rugaţi-vă neîncetat (1Tesaloniceni 5:17).
Renunţă la a te mai plânge:
► Toate să le faceţi fără de cârtire şi fără de îndoială, ca să fiţi
fii ai lui Dumnezeu (Filipeni 14:12-15).
Renunţă la a-i mai stresa pe alţii:
► Rugaţi-vă neîncetat (1Tesaloniceni 5:17): Doamne, Iisuse
Hristoase, Fiul lui Dumnezeu miluieşte-mă pe mine păcătosul!
Renunţă la a mai fi acru:
► În iubire frăţească, unii pe alţii iubiţi-vă; în cinste, unii altora daţi-vă întâietate (Romani 12:10).
Renunţă la a-ţi da importanţă:
► Nimeni pe lume nu este absolut necesar pentru nimic. Vei
fi sau nu, vei interveni sau ba, progresul, lumina tot se va face, cu tine sau fără tine. Să nu-ţi închipui, sărmană făptură pieritoare, oricât de bine ai fi înzestrat, că dacă nu eşti tu lucrurile n-au să meargă înainte. Lumina se face şi fără tine, pe deasupra capului tău. Poţi fi folositor; dar absolut trebuitor nu eş ti pentru nimic.
Prin urmare, la ce străduinţa? Oricum vor sta lucrurile, tu
îndeplineşte-ţi înainte menirea pe care o simţi, dacă o simţi.
Câtă vreme auzi în tine glasul unei misiuni, continuă-ţi calea
mai departe, oricâtă experienţă brutală ar fi venit să-ţi arate că
ţelul crezut al străduinţei tale s-ar putea lipsi de munca ta
(Părintele Arsenie Boca).
► Dumnezeu este Cel ce lucrează în voi şi ca să voiţi şi ca să
săvârşiţi după a Lui bunăvoinţă (Filipeni 2:13).
Renunţă la teama pentru lucrurile tale:
► Lăsaţi-i Lui (Iisus Hristos) toată grija voastră, căci El are grijă
de voi! (I Petru 5:7).
Renunţă la a mai cădea în deznădejde:
► Uitaţi-vă la neamurile cele din început şi vedeţi cine a nădăjduit în Domnul şi s-a ruşinat? (Ecclesiasticul 2:10).
Ţine post de tot ceea ce te desparte de Iisus:
► Cine ne va despărţi pe noi de iubirea lui Hristos? Necazul, sau
strâmtorarea, sau prigoana, sau foametea, sau lipsa de îmbrăcăminte, sau primejdia, sau sabia? Sunt încredinţat că nici moartea, nici viaţa, nici îngerii, nici stăpânirile, nici cele de acum, nici cele ce vor fi, nici puterile, nici înălţimea, nici adâncul şi nici o altă făptură nu va putea să ne despartă pe noi de dragostea lui
Dumnezeu, cea întru Hristos Iisus, Domnul nostru (Romani 8:35,
37-38).
„Fericiţi cei curaţi cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu“ (Matei 5:8).

Postări populare de pe acest blog

Postul fara rugaciune nu ne apropie de Dumnezeu

CATEVA PROOROCII DESPRE SFARSITUL LUMII

Cât putem ierta?

Care e rugăciunea primită de Dumnezeu?

AICI -CANTARI BISERICESTI- LITURGICE